Er det vigtigt at kunne lide mennesker?

Man hører jævnligt, at mennesket er et socialt dyr, at det derfor er vigtigt for mennesker at kunne lide mennesker, og at samkvem med mennesker er en nødvendighed for den fysiske og psykiske sundhed hos et menneske.

Hvis man ser på sociale dyr i dyrenes verden, er jeg tilbøjelig til at være enig i denne betragtning. Sagen er dog, at dyr sjældent lyver, og derfor i almindelighed agerer i overensstemmelse med deres natur.

Lad det være sagt med det samme: Jeg bryder mig ikke om mennesker. Jeg vil i det kommende prøve at afdække de årsager, som jeg, og mange andre, har til fælles i vores mishag med mennesker. Jeg vil i den forbindelse tage udgangspunkt i mennesker boende i Nord Europa og USA.

Det er min påstand, at de fleste mennesker mere er knyttet til deres mødre og fædre grundet bindinger opbygget gennem barndommen end en decideret tilknytning baseret på varme følelser for disse. I en travl hverdag bliver weekenderne for de fleste familier hellige, og mange anser et besøg hos, eller af, hele ”den pukkelryggede” for et jævnligt rituelt offer.

Det er min påstand, at særligt begivenheden Juleaften, med indkøb af gaver til medlemmer af familien og venner, er en særligt belastende årlig begivenhed, som familier smilende enes om, er en hyggelig tid, og at man glæder sig til at rejse til den anden side af landet for at holde jul, selvom alle i deres stille sind hellere ville lave noget andet.

Det er min påstand, at mænd er sammen med kvinder for jævnlig adgang til sex.

Det er min påstand, at kvinder er sammen med mænd, fordi kvinder ikke kan finde ud af at underholde dem selv.

Det er min påstand, at mænd ville være bedre tjent med en sexrobot.

Det er min påstand, at kvinder ville være bedre tjent med en hund.

Det er min påstand, at hvis børn virkeligt holdt af deres forældre, ville de ikke sende deres forældre på plejehjem, men ville insistere på at passe dem selv.

Det er min påstand, at de fleste venskaber ikke er rigtige venskaber, men sammenkomster baseret på behov fra begge parter at undgå livets tomhed med ligegyldige samtaler og foretagsomhed.

Det er min påstand, at de fleste mennesker ikke mener særligt meget om livet, men er for bange for at dø til at vælge denne udvej.

Omkring halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Hvis man dertil lægger samboende par og kærestepar der også ender med brud, når andelen af forliste forhold uanede højder.

Alt dette taget i betragtning bliver det tilbageværende spørgsmål: Skal man så undlade at beskæftige sig med andre mennesker?

Nej, det mener jeg ikke. Man skal bare kalde tingene, hvad de er. Det er ikke af hverken fysiske eller psykiske årsager vigtigt at kunne lide andre mennesker. Det er ikke af samfundsmæssige årsager vigtigt at kunne lide andre mennesker. Det er dog afgørende for disse ting at man foregiver, at man kan lide andre mennesker.

Kvinder er professionelle nydere af andre mennesker. De har lært, at de er så søde, når de smiler, og monterer derfor ofte automatisk et smil, når de møder mennesker. Netop fordi kvinder tager udgangspunkt i smilet, bliver deres vrede derfor så meget mere graverende, hvis ikke dette smil gengældes, hvilket igen viser, at kvinder måske i virkeligheden ikke er de store nydere af mennesker, men nærmere er nydere af de smil de modtager, når de selv smiler.

Mænd er ikke så krævende som kvinder i deres møde med omverdenen. Samvær med mænd foregår ofte på mere løse betingelser, og er ofte ikke så afhængigt af yder omstændigheder som eksempelvis smil.

Hvis man ser på alle de konflikter der findes i verden mennesker imellem i alt lige fra politik til religion til retssager til uoverensstemmelser i trafikken til kolleger på arbejdspladsen til partnerens venner til løgn, bedrag, vold og kriminalitet ville jeg ønske, at jeg havde adgang til oplysninger, som jeg i sagens natur aldrig vil kunne få adgang til. Jeg ville ønske, at jeg kunne opleve et aldrende døende menneskes vurdering af sit liv, og hvorfor dette menneske opfattede sit liv på den pågældende måde.

Mennesket er ét stort mysterium for mig, hvilket ikke ville være så slemt, hvis ikke det var fordi, at det ofte også er så vanskeligt at være i selskab med.

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere