Førstehjælp bør være lovpligtigt - under alle omstændigheder

Ifølge straffeloven §250 er det lovpligtigt efter evne at hjælpe en anden person, som er i øjensynlig livsfare. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand, vil straffes med fængsel indtil 8 år.

Vi lever i et demokratisk samfund, hvor tyveri og vold er ulovligt, og det giver en vis tryghed, om end den er underbevidst. Vi tror på det bedste i hinanden, og vi føler os mere trygge ved at gå på gaden i højlys dag, hvor der er andre mennesker omkring en.

Men hvad hvis disse mennesker, på trods af deres næstekærlighed og vilje, slet ikke kan hjælpe dig, hvis du kommer i nød?

I dag er førstehjælp ikke lovpligtigt, medmindre du er ved at tage kørekort. Har man kørekort, så har man også et førstehjælpsbevis. Dette førstehjælpsbevis kan være et år gammelt. Det kan også være 10 eller 20 år gammelt. Men vi mennesker glemmer jo ikke, vel?

Har man ikke kørekort, så er det heller ikke sikkert, at man har et førstehjælpsbevis. Kan man ikke førstehjælp, så er ens evne til at hjælpe en anden person, som er i øjensynlig livsfare, meget begrænset.

Der findes mange gode historier, om liv der er blevet reddet på grund af førstehjælp. Der findes mange almindelige mennesker i Danmark, som er blevet til helte, fordi de var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og fordi de var i stand til at udøve kompetent førstehjælp.

Alligevel er der flere og flere, der mister livet i trafikken i Danmark. Rigtig mange tror ikke, at de kan gøre gavn. Når ulykken er sket, spiller usikkerheden ind hos de fleste mennesker, fordi de ikke tror på, at de kan hjælpe. Hvorfor er vi indrettet sådan?

Faktum er, at førstehjælp redder liv, og alle – alle – mennesker bør tage et førstehjælpskursus. Ikke desto mindre, bør vi alle holde det vedlige. Vi bør forny vores førstehjælpsbevis hvert femte år eller oftere. For uanset om vi vil indrømme det eller ej, så er vi danskere indrettet sådan, at føler vi os ikke sikre på vores evner, så undgår vi at vise dem, og særligt når det omhandler liv eller død.

Der findes heldigvis mange helte derude, som finder mod i stedet for frygt i sådanne situationer. Jo bedre vi danskere bliver til førstehjælp, jo mere modige vil vi også blive, og jo flere helte vil vi også få. Vi skal øge vores evner til at hjælpe andre i livsfare, så vi kan bruge dem, når det er nødvendigt, og så vi kan redde flere menneskeliv.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere