Når angsten tager over




Det estimeres at op mod 400.000 danskere i løbet af et år, vil opfylde kravene for en angstlidelse. Det svarer til at ca. hver tiende dansker enten rammes eller er ramt af angst på den eller anden måde. Det er altså ikke besynderligt, at eksperter er begyndt at omtale angst, som en folkesygdom - heriblandt Poul Videbech fra Københavns Universitet, som er professor i klinisk psykiatri. 

Når man har angst reagerer kroppen på situationer eller begivenheder, som var den udsat for fare. Kroppens reaktion er dog ude af proportion, med den reelle fare man står overfor. Der er derfor heller ikke noget at sige til, at angst kan være utrolig invaliderende, da den er svær at kontrollere og beherske. Angst belaster de angstramtes hverdag og livskvalitet.

Du kan få hjælp til din angst

Heldigvis kan man få hjælp til sin angst. Sundhedsstyrelsen har beskrevet psykologbehandling, som en af de mest effektive måder, at behandle angst på. Angstbehandling kan hjælpe de fleste med at slippe angsten eller mindske angsten, så den er til at leve med. Det er dog sværhedsgraden af angsten, som betyder meget i forhold til hvor succesfuldt et behandlingsforløb bliver. Når man har lette til moderate symptomer, er prognosen bedre, end hvis symptomerne og angstlidelsen er blevet sværere. Det er altså vigtigt, at man få søgt behandling. 

Udover at behandling kan reducere ens symptomer, så kan behandling også give nye perspektiver på den angstramtes situation - bl.a. at angsten ikke er, hvem man er som person, men at man kan opleve angst i bestemte situationer, hvis det eksempelvis er social angst man har. 

Når angstpsykolog Emil Rask arbejder med angstbehandling i Aarhus, så fokuserer han blandt andet på, at sætte ord på angsten. Altså at sætte ord på de følelser og tanker, som følger med angsten. Dette er en måde at lære sin angst at kende på, og at gøre angsten til noget mindre skræmmende og ukontrollerbart.
Der findes en række effektive metoder, som angstpsykologerne er specialiseret i, for at afhjælpe symptomerne bedst muligt under professionelle og trygge rammer. 


Læs artikel

6 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere