SF vil benytte en "kattelem" så muslimer kan beholde deres tolkebistand hele livet

SF i Region Syddanmark har foreslået at benytte en "kattelem" til at undtage flest muligt fra at betale for tolkebistand.

"Kattelemmen" giver dispensationsmuligheder, der betyder at, patienter "som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig, henholdsvis oppebære og anvende, tilegnede danskkundskaber", kan undtages, skal tilbydes tolkebistand.

Så det vil betyde at de fleste muslimer med deres lave IQ falder ind under betingelserne for at få tolkebistand.

Alle disse særregler for muslimer skal afskaffes straks, det diskriminerer Danskerne, der findes ikke hjælp til vores egne borgere der har samme vanskeligheder.

De ældre demente Danskere som kommer på sygehus, skal klare sig selv, også selvom de ikke forstår hvad der bliver sagt eller talt om og plejehjemmene har ikke råd til at sende personale med de demente.


Læs artikel

5 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere