Øget udenlandsk arbejdskraft: Sydeuropæere får i højere grad vidensjob end østeuropæere

"

Sydeuropæere arbejder i højere grad med videnskrævende arbejde end østeuropæere

De sydeuropæiske lønmodtagere i Danmark arbejder i højere grad med  videnskrævede arbejde end de østeuropæiske. Over en tredjedel (36 pct.)  af indvandrerne med statsborgerskab fra Sydeuropa, der har et  lønmodtagerjob i Danmark, arbejdede i 3. kvartal 2017 med ledelse eller  havde et arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau. Til  sammenligning gjaldt det blot for knap 9 pct. af østeuropæerne.  Sydeuropæerne ligner til gengæld vesteuropæerne, som for 39 procents  vedkommende var beskæftiget med ledelse eller havde et arbejde, der  forudsætter viden på højeste niveau.

Omvendt er indvandrere med statsborgerskab fra Østeuropa, som har et  lønmodtagerjob i Danmark, i stor stil beskæftiget med håndværkspræget  arbejde, operatør-, monterings- og transportarbejde samt andet manuelt  arbejde. I alt var 44 pct. af lønmodtagerne fra Østeuropa beskæftiget i  disse tre kategorier. Det er en langt større andel end blandt både vest- og sydeuropæere.

----"

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere