Hver tredje ledige på kontanthjælp er langtidsledig

"

Langtidsledigheden  marts, april og maj. 2018

                                    

I maj 2018 var der 11.200 langtidsledige modtagere af  kontanthjælp mv. Det svarer til, at hver tredje bruttoledige modtager af kontanthjælp mv. i maj var langtidsledig. Bruttoledige omfatter  dagpengemodtagere, jobparate modtagere af kontanthjælp mv. samt personer i løntilskud. Blandt bruttoledige dagpengemodtagere var andelen af  langtidsledige væsentligt lavere. Lidt under hver tiende person, der  modtog dagpenge i løbet af maj måned, svarende til 8.800 personer, var  langtidsledig. Langtidsledige er afgrænset som personer, der har været  bruttoledige i et år eller mere, og langtidsledige karakteriseres som  enten dagpengemodtagere eller modtagere af kontanthjælp mv. efter  hvilken ydelsestype, der volumenmæssigt er størst i den sidste måned af  ledighedsforløbet.

---"

Det er godt at se, at ledigheden reelt er 0. 

Til gengæld betyder det også mangel på arbejdskraft, som vi har hørt om i et stykke tid nu fra arbejdsgiverne. Som så betyder ringere nationaløkonomi, end vi kunne have haft.

Læs artikel

6 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere