Langtidsledigheden er lav i Danmark

"Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk  2. kvt. 2018

                                    

I andet kvartal 2018 var en femtedel (20,9 pct.) af alle  AKU-ledige langtidsledige i Danmark. AKU-ledige beskriver ubeskæftigede  personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for  referenceugen, og som kan tiltræde et job inden for to uger efter  referenceugen. I EU som helhed var det mere end to femtedele af de  ledige, der var langtidsledige (44,8 pct.). Blandt EU-medlemslandene var det kun Sverige (19,8 pct.) og Finland (19,9 pct.), der havde en lavere andel af langtidsledige end Danmark. Grækenland var det EU-medlemsland  med den største andel langtidsledige, idet 71,9 pct. af landets ledige  var langtidsledige. Langtidsledige personer er personer, der har været  ledige mindst et år.

---"

Hurra!

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere