Ole Krarup i del 4 af "Økonomi for venstrefløjsere": Kontanthjælp knuser de fattige

I fjerde del af sin indlægsserie "Økonomi for venstrefløjsere" skriver Ole Krarup om, hvorfor kontanthjælp ifølge ham knuser de fattige i stedet for at hjælpe dem:

Når nutidens politikere diskuterer økonomi, drukner snakken ofte i statistik, procenttal og BNP-fremskrivninger. Nærmest ingen borgerlige indser, at økonomi kun kan forstås ud fra de incitamenter, som individuelle mennesker står overfor. Derfor er de ude af stand til at for alvor at gå venstrefløjens økonomiske voodoo på klingen og forklare den menige dansker præcis hvordan, de bliver taget ved næsen af det offentlige. Følgeligt, er det let at dæmonisere dem, der ønsker at reducere diverse ydelser af helt rationelle grunde. 

Venstrefløjens legitimitet bygger i høj grad på myten om, at deres ekspertise og indgreb i folks dagligdag og privatøkonomi er til gavn for alle. Kun ved at kortlægge og klargøre deres skadelige effekter for befolkningen, kan Danmarks fattige reddes fra stilstand og hjælpeløshed. 

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere