Overordnet fald i AKU-ledigheden

"Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.)  3. kvt. 2018

                                    

I tredje kvartal 2018 var AKU-ledigheden på 4,9 pct.  blandt de 15-64-årige. Siden første kvartal 2017 har AKU-ledigheden  overordnet set været faldende, og i løbet af det seneste år er  AKU-ledigheden faldet med 1 procentpoint. Det viser sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

---"

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere