Det at være dansk ...

Bjerknæs blogger om borgerlighed

Alle synspunkter også dem vi ikke bryder os om at høre skal der være plads til. Ytringsfriheden er således en af de disse vigtige frihedsrettigheder.

Aug 20, 2018

0

Det at være dansk ...

Alle synspunkter også dem vi ikke bryder os om at høre skal der være plads til. Ytringsfriheden er således en af de disse vigtige frihedsrettigheder.

Jeg mener, at det at være dansk eller selve emnet danskheden bedst kan beskrives som en art mental eksistentiel tilstand, man har i sit hjerte og i sin bevidsthed. At man i sit hjerte bekender sig til danske værdier og det at være dansk. Mere konkret så er det respekten og bevidstheden om, at vi tilhører et meget gammelt folk, et meget gammelt fællesskab med en kollektiv historie, som i hvert fald går tilbage til 700-tallet. Netop det danske folks fælles historie spiller i den forbindelse en afgørende betydning, hvilket f.eks. visualiseres med højmiddelalderens storslåede og smukke kirkebyggerier, der som perler på en snor ligger spredt udover det danske landskab, men også samme periodes landskabslove vidner om et folks bestræbelser på at skabe et organiseret og efter datidens standarder velfungerende samfund. Den nordiske renæssances fascinerende bygningsværker, som eksempelvis Kronborg, Børsen og Frederiksborg Slot, det klassicistiske København, funkisbyggeri til Bjarke Ingels’ eksperimenterende konstruktioner er fysiske manifestationer af danskernes virksomme og fremadskridende foretagsomhed. 

Det særegne danske kulturlandskab, som er historien om flittige slidsomme bønders kontinuerlige hårde arbejde, der igennem mange generationer og de forskellige tidsperioder gik med at omforme og transformere den stenede og umiddelbart utilgængelige jord til frodig frugtbar landbrugsjord er ligeledes en vigtig bestanddel i forståelsen af danskhed. Det at være dansk er netop respekten og bevidstheden om det hårde arbejde som jeres og mine forfædre igennem mange generationer har skabt i deres ansigtssved for at medvirke til skabelsen af et samfund med velstand, velfærd og goder, som vi i dag kan nyde godt af. Desværre har vi i dag en tendens til at tage vores goder for givet, vi glemmer at det er skabt af arbejdsomme danskere igennem mange generationer. 


I den forbindelse kan nævnes 1700-tallets landboreformer og højskole- og andelsbevægelserne, som tog fart i sidste halvdel af 1800-tallet. Sidstnævnte er et helt unikt dansk og særegent fænomen, da højskole- og andelsbevægelserne blev skabt af vores forfædre og siden da har været en inspirationskilde for andre lande verden over. 

En lang række personligheder har på hver deres måde bidraget med deres frembringelser til at forædle vores danske kulturskat. F.eks. har danske forfattere igennem århundreder leget med det danske sprog og fået det til at blomstre ved at udtrykke stemninger, situationer og fortællinger, som er en vigtig komponent i det at være dansk fra 1600-tallets Anders Arrebo over Ludvig Holberg, Søren Kierkegaard og H. C. Andersen, Jeppe Aakjær til Karen Blixen, Tove Ditlevsen og Helle Helle. Danske videnskabsfolk har på hver deres måde bidraget med tanker og idéer som er blevet materialiseret og har medvirket til at gøre Danmark til noget særligt som eksempelvis Ole Rømer, H. C. Ørsted, Niels Finsen, Inge Lehmann, Niels Bohr og Ebba Lund. 

Det samme gælder den særegne malerkunst, der både har tryllebundet og skabt glæde samt fascination hos danskere igennem adskillige generationer med middelalderens anonyme malere bag kirkernes kalkmalerier, landskabsmalere som Jens Juel og J. Th. Lundbye, guldalder- og skagensmalerne, Vilhelm Hammershøj til Otto Frello og Thomas Kluge. 

Andre områder og personer kunne i den forbindelse nævnes. 

 

Når vi taler om danskhed kommer vi naturligt også ind på Grundloven og den lange række af hårdt tilkæmpede frihedsrettigheder, som vores forfatning og samfund bygger på. N. F. S. Grundtvigs formulering ”Frihed for Loke, såvel som for Thor”, altså at et sundt samfundsliv kun kan udfolde sig, hvis der er rum til det gode, såvel som det onde, er vigtigt i vores demokrati. Alle synspunkter også dem vi ikke bryder os om at høre skal der være plads til. Ytringsfriheden er således en af de disse vigtige frihedsrettigheder.


Det som kendetegner danskheden er ligeledes et åbent samfund, hvor vi danskere har en gensidig tillid til hinanden som befolkning, og hvor vores befolkningsmæssige homogenitet eller ensartethed har medvirket til dette tillidsforhold. Det at være dansk eller danskhed handler ikke om hudfarve, men at man som individ har en bevidsthed om de værdier, den historie og de frembringelser, som vort folk har skabt. At man har respekt for tidligere generationers arbejde og agter selv at bidrage med at videreføre disse værdier. Danskhed er således ikke ekskluderende. Tværtimod er danskhed inkluderende, men den er betinget af det enkelte menneskes sindelag og eksistentielle udgangspunkt. Det at være dansk eller danskhed er således ikke bare at have et rødbedefarvet pas, sige ”rødgrød med fløde”, fodbold, frikadeller eller andre banaliteter, men om din eksistentielle og identitetsmæssige forankring er knyttet til vores folks fælles historie og dets kontinuitet. At man har en forståelse og respekt for fortidens forskelligartede frembringelser. At man kan identificere sig med denne værdifulde arv, og man vil videreføre disse værdier. 


Kristendommen har naturligvis en rolle i det at være dansk, da kristendommen har været i landet i flere århundreder siden sidste del af vikingetiden. Kristendommen har haft stor indflydelse på vores samfund, men her er det vigtigt at huske på dens sekulære position i vores samfund, hvor netop religion og stat er adskilt. Det er alt sammen summen af at være dansk, hvis du spørg mig, hvad betyder det at være dansk for dig? 0 Kommentarer

Log ind for at kommentere