Nej, det er ikke et børnefængsel

Bjerknæs blogger om borgerlighed

Det er ny aftale om en indsats overfor den hårde kerne af kriminelle unge. Den aftale er med til at holde unge væk fra en kriminel løbebane.

Okt 18, 2018

0

Nej, det er ikke et børnefængsel

Det er ny aftale om en indsats overfor den hårde kerne af kriminelle unge. Den aftale er med til at holde unge væk fra en kriminel løbebane.

Dansk Folkeparti har sammen med Regeringen og Socialdemokratiet indgået en aftale om diverse indsatser overfor den hårde kerne af de kriminelle unge. Aftalen er offentlig tilgængelig og kan blandt andet findes på Justitsministeriet hjemmeside.

 

Trods det, er det en gåde, hvordan en sådan aftale hos diverse foreninger, organisationer og nu også Per Larsen formanden i Børnerådet der i lørdagens Berlingske kloger sig over det. Det kan udlægges som om at de unge dermed bliver retliggjort, at de ikke vil have mulighed for at have en advokat til rådighed, at børn skal spærres inde i, hvad der pludselig betegnes som børnefængsler, at aftalen overtræder diverse konventioner og at den generelle retsbeskyttelse er voldsomt svækket.

 

Hvordan man kan konkludere i den retning, når det står sort på hvidt det modsatte? 

Lad mig præcisere, at ingen af de ovenstående forhold ændrer eller forværrer den nyligt indgåede aftale. Selvfølgelig ikke. Hvem skulle have gavn af sådanne ændringer?

 

Det aftalen derimod gør, er at skabe bedre muligheder for systemet til at arbejde, fastholde og udvikle de unge i en mere positiv retning, og ad den vej hjælpe dem væk fra en ellers kriminel løbebane. Det handler om at sikre en større ensartethed, når de unges sag skal behandles, så der ikke er forskel på, hvor i landet den unge bor.

 

Derudover udvider man muligheder for, hvordan de sikrede institutioner kan arbejde med de unge. Alt sammen for at sikre de unges sikkerhed mens de er anbragt.

Det er godt for samfundet. Det er godt for de unge. Og ikke mindst er det godt for de unges potentielle ofre.

 

At forskellige aktører kan være imod dette, kan ikke dækkes ind under uvidenhed da aftalen er helt klar. I stedet vidner det om en manglende lyst til aktivt at gøre noget ved den hårde kerne af kriminelle unge og dermed lade stå til.

 

Det skal altså efter deres opfattelse være som nu, hvor systemets interaktion er helt op til den enkelte sagsbehandler. Og de unges sikkerhed, mens de er anbragt på de sikrede institutioner, skal forblive usikker. Ikke noget der efter min bedste overbevisning kan være rimeligt, når vi har sårbare og kriminelle unge i systemets varetægt.

 

Grundlæggende er den indgåede aftale et skridt i den rigtige retning for at sikre de overordnede rammer.  Næste skridt bør være at se på selve det arbejde som hele det sociale felt gør overfor de kriminelle unge. Og også her kigge på, hvordan det arbejde kan optimeres, så de unge med den pædagogiske indsats oplever en ensartethed efter fastsatte pædagogiske rammer og retning.

 

Det er ikke nogen hemmelighed, at Dansk Folkeparti stadig så at den kriminelle lavalder blev sat ned, og de unge kunne få deres sag afgjort ved en ungdomsdomstol. Det vil kun være ret og rimeligt. Men aftalen vi her har indgået, er bestemt et skridt i den rigtige retning.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere