Sammenhold i det blå Danmark

Bjerknæs blogger om borgerlighed

Det er helt og holdent op til folket selv, hvad de ønsker at ytre, derfor bør man ligeledes fjerne racismeparagraffen. Der skal være mere frihed til individet.

Sept 03, 2018

0

Sammenhold i det blå Danmark

Det er helt og holdent op til folket selv, hvad de ønsker at ytre, derfor bør man ligeledes fjerne racismeparagraffen. Der skal være mere frihed til individet.

Dette er mit bud på 9 ting som vi, de borgerlige burde kunne forenes om, for at få et sætte et markant borgerligt aftryk på den danske velfærdsstat og fremtidens Danmark.

 

Bogstavslegen er allerede startet, hvem skal i regering næste gang og hvem skal være statsminister? Det har altid været en spændende leg, men for en ung ordblind mand som mig, har jeg altid følt mig udenfor. Så jeg vil hellere komme med et bud på, hvad et borgerligt samarbejde burde kunne forenes om:


* Et stærkere nationalt fællesskab! Vi skal værne om at bevare den danske kultur. I en borgerlig velfærdsreform skal kulturpengene følge det, der styrker den danske kultur og fællesskabet. Alt kunststøtte til forfattere, der i forvejen modtager masser af bibliotekspenge, skal ophøre og vi skal styrke den danske kulturarv i stedet. 

* Et stærkere og strammere retssamfund! I retssystemet er der kommet et alt for stort fokus på den kriminelle frem for ofrene. Det bør være ofret der er i centrum, som skal have hjælpen og ressourcerne. Sidder man i fængsel, skal man ikke have det som var man på hotel, med eget fjernsyn, spillemaskiner, motionsrum og ferieophold i udlandet. Vi skal have indført minimumsstraffe på personfarlig kriminalitet og kriminelle udlændinge skal sendes hjem.

* En mere restriktiv indvandrings- og flygtningepolitik! Vi har alt for længe lukket alt for mange mennesker ind i dette land og vi kan ikke holde til det. Integrationen har kostet alt for meget og har fejlet gang på gang. Vi har behov for nye både indvandrings- og flygtningepolitikker, hvor dem der vil Danmark og bidrager er velkomne og dem der ikke vil, slet ikke skal ind. Vi bør stoppe al asylbehandling i Danmark og bruge flere ressourcer på at hjælpe i nærområderne. Derudover skal vi have lavet en ny plan for at sende de mange flygtninge hjem, som kan sendes hjem.

* Mere Danmark og mindre EU! EU har vokset sig til en alt for stor og for indgribende på nationalstaterne. Vi går alle ind for frihandel, fordi det er med til at gøre os stærkere i Europa, men når regler og love vælter ind over medlemslandene i et væk, så er det på tide at vi tager mere magt tilbage. De mest EU-positive må tage dette alvorligt. Lukker man øjnene for disse problemer, så gøder man jorden for en kommende dansk udgave af Brexit. Vi må tage udfordringen alvorligt og fokusere på de grundlæggende fordele ved samarbejdet.

* Et stærkere forsvar! Danmark bruger mindre end de 2 % af BNP, som NATO anbefaler man bruger på sit forsvarsbudget, dette er den forkerte vej at gå. Vi bør bruge minimum 2,5 % af vores BNP på forsvaret og militæret. Således kan vi i Danmark få det stærkeste forsvar i Europa. Hvis man mener, at Danmark er et dejligt land, så er den logiske konsekvens at man vil passe på det.

* Et bedre uddannelsessystem! En uddannelsespolitik med fokus på dannelse og de gamle klassiske fag som dansk, matematik og historie. Vi bør fjerne SU'en fra kandidatuddannelserne og bruge flere penge på hjælp til de svage elever og generelt bedre vejledning i folkeskolen til at guide de unge videre i livet, alt for mange vælger forkert i deres uddannelsesvalg i første hug og for lidt vælger en erhvervsuddannelse, det skal vi præsentere for dem langt tidligere, for vi kommer til at mangle dem.

* Mere fokus på familien! Hvis familien kan klare sig selv, skal de have lov til det, om det så er med hensyn til pasning af de ældre familiemedlemmer eller børnene. Det er sundere for alle parter, at man har tid sammen, særligt når børnene er små. Det er tåbeligt at børn i dag skal hurtigt ud i institutionerne og være der fra morgen til sent på eftermiddagen. I stedet bør det være forældrenes valg, hvor meget de kan være hjemme. Hvis familien selv magter opgaven, skal staten naturligvis støtte dem i det, i stedet for at indrette et system hvor man fjerner børnene fra forældrene.

* Mere frihed til folket! Der findes i dag alt for mange love og restriktioner i det danske samfund, derfor må det være en borgerlig ambition, at fjerne 10 % af de bureaukratiske love i Danmark. Det er helt og holdent op til folket selv, hvad de ønsker at ytre, derfor bør man ligeledes fjerne racismeparagraffen. Der skal være mere frihed til individet.

* Mindre skat! Overføres denne logik om mere frihed til individet til skattespørgsmålet, er det logisk, at ingen skal tvinges til at afstå over halvdelen af, hvad man tjener. For så tilhører en selv og ens frembringelser i højere grad andre end sig selv og det er forkert. Det må være et mål på den lange bane, men skal ske gradvist og uden at kernevelfærdsopgaver forringes.

Det bør være noget de fleste borgerlige kan spejle sig i og kan være med til at forme fremtiden. I dag lever vi stadigvæk på tidligere socialdemokraters ideer, men vi borgerlige må og skal præge velfærdsstaten meget mere de næste 50 år, end vi har gjort de første 50, hvis velfærdsstaten fortsat skal bevares og med borgerlige tanker ombord.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere