Det er liberalt at leve vegansk

Roysignaler v/ Stefan Roy Frederiksen

Sept 01, 2019

2

Det er liberalt at leve vegansk

Vi liberale slagter vores egen ideologi, når vi kaster dyrenes ret til liv i kødhakkeren. Vi er i næsten alle politiske diskussioner besatte af principfasthed og frihedsrettigheder, men når det handler om dyrene, har vi en rygrad som en regnorm.

Din frihed slutter, hvor andres begynder. Dette indøvede argument bruger vi liberale, når debatten handler om frihed, ansvar og individuelle rettigheder. Det betyder, at livets muligheder er uendelige, så længe man ikke udsætter eller gør skade på andre.

Altså, hvis der ikke er noget offer, er der ingen kriminalitet, siger vi. At spise kød ville derfor være helt fint, hvis der ikke var et offer. Men lige netop ved produktionen af kød vi har i dag, der ér et offer. Mange milliarder af slagtede ofre.

Jovist, det er ikke mennesker vi slagter, men alt andet eksisterende liv, vi har kendskab til i universet, domineres, dræbes, parteres. Det anses acceptabelt, da væsner blot er objekter i menneskets verden. Den gængse opfattelse af objekter og subjekter er, at mennesker er subjekter og alt andet objekter.

Vi tillægger i dag mennesket status som guddommeligt væsen, grundet vores kognigtive evne. Væsner uden den menneskelige genetik, er degraderet til blot at være ting, genstande i menneskets tilværelse. Borde og stole, grise og køer, er alle objekter i menneskets univers, hvor solen drejer rundt om homo sapiens. Den samme objektivisering var fundamentet for fortidens slaveri.

Der er behov for en ændring i vores opfattelse af liv og behandling af levende væsner. Det skal ikke være de kognitive evner, der skal afgøre retten til liv og lykke, men derimod evnen til at føle smerte og glæde. Desværre er vores etiske kompas manipuleret af vores smagsløs, som gør basale væsensrettigheder til en dårlig smag i munden. Det er smagløst.

Det filosofiske spørgsmål, som liberale burde stille sig selv er; hvad er livets frihed værd, hvis det bruges til fratage andre selvsamme?

Er det en liberal værdi, at fratager andre væsener livet? Nej, det er dét ikke!

Vi burde droppe kødet, og tage del i den kødfrie bevægelse, hvis vi gerne vil være principfaste og efterleve de liberale frihedsidealer. Det er liberalt at lade leve.

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere