Venstrefløjen er skyld i skyhøje lejepriser i København

Upopulære tanker v/ Thomas Herman Nørgaard

Nov 14, 2019

0

Venstrefløjen er skyld i skyhøje lejepriser i København

For nylig har vi igen diskuteret det tiltagende og evigt tilbagevende problem med stigende huslejeniveau i København. Problemet skyldes ikke løssluppen kapitalisme som mange fejlagtigt tror - tværtimod. Det er nemlig venstrefløjens årtier lange reguleringstrang, der har sat en begrænsning på udbuddet og derigennem presset priserne i vejret.

Når folk siger, at København gennemgår en såkaldt “Londonisering”, så har de fuldstændig ret. For London har om muligt en endnu mere reguleret boligsektor end København. I begge byer har man bygget usædvanlig lavt - i London rager bygningerne dårligt over byens karakteristiske dobbeltdækkerbusser. Og det siger sig selv, at jo lavere man bygger, desto højere bliver prisen på de boliger, der så bliver plads til. Det kan selvfølgelig have sin charme – som det f.eks. er tilfældet i middelalderbyen i København. Men København er først og fremmest en by - ikke et museum. Så spørgsmålet er, om vi vil have lave bygninger eller lave huslejer?

Ydermere har venstrefløjen indført et krav om, at en stor del af lejlighederne i et københavnsk nybyggeri skal være minimum 95 kvm. i gennemsnit. Så man har altså først bygget lavt og efterfølgende sat et minimum for lejlighedernes størrelse i de lave bygninger. På den måde er udbuddet begrænset på to fronter, og det har indlysende negative effekter på huslejeniveauet.  En af venstrefløjens løsninger på dette er så den midlertidige lov om boligregulering, som nu har været midlertidig i knap 70 år. Loven er baseret på priskontrol. Og hvis man overhovedet har åbnet en pixi-bog om økonomi, så vil man vide, at det blot mindsker udbuddet af værelser og lejligheder til leje og dermed øger prisen.

En anden af venstrefløjens fejlslagne løsninger er almennyttige boliger, der er akkurat lige så nyttige, som den midlertidige lov om boligregulering har været midlertidig. Jeg bor selv i almen bolig med min kæreste, og vi betaler sammenlagt 3.300 kr. i husleje for en toværelses i rigets næstdyreste postnummer. Og det er altså med stor sandsynlighed dig, der indirekte betaler for, at jeg har en kunstig lav husleje og dermed har råd til at opbygge en stamplads på Vestergade. Og da man næsten skal være skrevet op i en halv menneskealder for at få tildelt en almen bolig, er konstellationen i bedste fald et boliglotteri for ressourcestærke mennesker fra middelklassen.

Så når venstrefløjen råber op om, at de vil regulere boligsektoren for at skabe en by for alle - ja så har det altså den modsatte effekt. Man prioriterer store boliger, æstetiske højdekrav og andre rigide regler over alle dem, der i dag ikke har råd til at bo i København, og det er - undskyld mit franske - kraftedeme usolidarisk.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere