Det er overregulering - ikke kapitalfonde - som presser boligmarkedet

Danmarks Radio har netop kørt en dokumentar under navnet: "De riges by". Dokumentaren belyser hvordan kapitalfonde som fx Blackstone opkøber gamle lejligheder og boligblokke, totalrenoverer dem og herefter fastsætter en ...

0 Kommentarer | Bliv den første til at kommentere

Frie borgere overvåges ikke

I et demokrati skal man ikke forsvare, hvorfor man ikke ønsker at blive overvåget. I et demokrati skal magthaverne forsvare, at de vil overvåge. Desværre er det ikke tilfældet i ...

2 Kommentarer | Iceman: „ Jeg synes personligt ikke at jeg kan genkende d...”

Vi skal ikke beskatte motivation

Jeg forstår godt, at det kan være de-motiverende at uddanne sig i Danmark. Hvorfor det kan være intetsigende at komme op og yde en ekstra indsats. For Danmark er et ...

0 Kommentarer | Bliv den første til at kommentere

Liberale skal bekæmpe overvågning – ikke fremme det.

Vi har som borgere nogle helt basale rettigheder. Herunder retten til privatliv. Staten skal ikke kunne overvåge borgere og virksomheder uden en begrundet mistanke og en klar dommerkendelse. Man er ...

0 Kommentarer | Bliv den første til at kommentere

Drop den evige misundelse

I Danmark er vi besat af økonomisk lighed. Dét at nogen indbyggere her i landet gør det ekstra godt, og derfor tjener ekstra meget, gør dem til genstand for særskatter ...

1 Kommentarer | jrgen: „ Vi skal jo lige huske på at dem der tjener alle...”

Grundlæggende rettigheder kan ikke værdisættes – ej heller i Vejen.

Der er en vej i vejen i Vejen. Sagen omkring den ulovligt anlagte vej er blevet en national historie grundet dens principielle status. Ejendomsretten er beskyttet af Grundlovens paragraf 72 ...

0 Kommentarer | Bliv den første til at kommentere

Børn skader ikke vores klima

Jeg var ved at tabe høretelefonerne, da jeg forleden hørte om Signe Madsen. Af hensyn til klimaet har hun valgt at lade sig sterilisere i en alder af 29 år ...

3 Kommentarer | Lars Steffensen: „ Man kan udemærket have fremragende gener og sta...”

Styrket forbud giver styrket cannabis

Det er på tide, at den fornuften og den personlige frihed tager nogle store skrift i den danske cannabisdebat. Efter over 50 års uafbrudt kriminalisering, modarbejdelse og styrket bekæmpelsesindsats er ...

2 Kommentarer | Lars Steffensen: „ "Symptomet på sindssyge er at gøre det samme om...”

Ytringsfriheden er under pres fra Bruxelles

Ytringsfriheden er under pres i Europa-Parlamentet, hvor et nyt direktiv om ophavsrettigheder netop har været til afstemning. Som unge liberale frihedselskende individer, ser vi med stor bekymring på hvordan vores ...

0 Kommentarer | Bliv den første til at kommentere

En mindre stat giver plads til mere kultur

Fra højre til venstre i meningsdanner landskabet kritiseres den førte kulturpolitik og det indgåede medieforlig. Det er ikke alene indholdet – men også selve retningen – som er under beskydning. En retning ...

2 Kommentarer | Uffe Merrild: „ Dejligt med liberale stemmer på 180grader! Jeg ...”

Grundlovsdag 2018: Kend jeres rettigheder

I dag er det Grundlovsdag. En festdag for enhver der har vores demokrati kært. Da jeg satte mig ned for at skrive min grundlovstale ude på min græsplæne, med Den ...

0 Kommentarer | Bliv den første til at kommentere

Det grønlandske selvstyre tager ikke ansvar

Forestil dig et land hvor 32,8% har været udsat for et seksuelt overgreb inden de fyldte 18 år. 21,5% af forældrene med børn under 18 har et potentielt ...

0 Kommentarer | Bliv den første til at kommentere

Vesten skal stå sammen mod totalitarisme

USA, Frankrig og Storbritannien har med støtte fra andre vestlige nationer, herunder Danmark med Udenrigsminister Anders Samuelsen i spidsen, foretaget et koordineret præcisionsangreb mod strategiske mål i Syrien. Et solidt ...

1 Kommentarer | Henrik Gøtke: „ Jeg synes, at det i det store hele ville være m...”