Ny rapport: Muslimske friskoler underretter syv gange så sjældent som folkeskoler

»Vores rapport peger på, at der er en markant underrapportering på de muslimske friskoler. Det betyder, at vi er bange for, at der er børn, som ikke får den hjælp, de har brug for,« siger Maria Ventegodt, som er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder.

Der er flere forhold, som kan give anledning til, at skolerne har underretningspligt. Det kan ifølge Danmarks Statistik blandt andet være, hvis der er mistanke om vold, seksuelle overgreb, misbrug eller ringe sundhedsmæssige forhold i et barns hjem.

I undersøgelsen lægges der til grund, at man kunne forvente flere underretninger på de muslimske friskoler, blandt andet fordi vold i børneopdragelsen ifølge flere undersøgelser sker hyppigere i familier med etnisk minoritetsbaggrund. Men det forholder sig altså omvendt.

Rapporten bygger på en kvantitativ analyse af elever fra 0. til 9. klasse indskrevet på en folkeskole eller en fri grundskole i 2016. Mens de muslimske friskoler, der i 2016 talte 29 og havde omkring 5.000 elever i alt, underrettede 0,9 gange pr. 100 elever, underrettede folkeskolerne 6,4 gange og de øvrige friskoler 2,7 gange, viser analysen.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere