Repatrieringsordning

Selvom Syrien stadig er plaget af den årelange borgerkrig i landet, så er der jævn interesse blandt syriske flygtninge i Danmark for at vende hjem.

I løbet af en uge kan det være en 20-30 stykker, der ringer for at høre, om der er noget nyt, og om der er opstået andre muligheder.

Indtil nu har det nemlig ikke været muligt for syrere at få hjælp via den såkaldte repatrieringsordning, der giver penge til blandt andet flybilletter og etablering i hjemlandet.Men det kommer til at ændre sig, efter regeringen og Dansk Folkeparti i den nye finanslov er blevet enige om, at ordningen fremover også skal gælde for statsborgere fra lande, der af FN betragtes som usikkert at opholde sig i.

Dette kan de få med sig hjem:

1) Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer.

2) Udgifter på højst 30.000 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 30.000 kr. pr. person.

3) Hjælp til etablering i hjemlandet (udbetales i to dele): 136.543 kr. per voksen over 18 år (der udbetales 54.617 kr. ved udrejsen og 81.926 kr. efter 1 år i hjemlandet). 41.643 kr. per barn (der udbetales 16.657 kr. ved udrejsen og 24.986 kr. efter 1 år i hjemlandet).

4) Indkøb og transport af erhvervsudstyr (op til 15.808 kr. per voksen samt op til 20.416 kr. til transport).

5) Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 15.808 kr.).

6) Udgifter til sygeforsikring til personer, der er fyldt 18 år på op til 7.650 kr. pr. år i op til 4 år - eller alternativt – når sygesikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet eller det tidligere opholdsland– udbetaling af op til 7.650 kr. pr. år i op til 4 år til dækning af behandlingsudgifter. Denne støtte bevilliges hvis der ikke er et fungerende offentligt sundhedsvæsen i hjemlandet.

7) Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.

8) Udgifter til medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 6.672 kr.) og til nødvendige vaccinationer.

9) 

  • Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 5 år, på 501 kr. om måneden pr. barn i op til 4 år, dog højst indtil det fyldte 16 år.

Det er rigtig mange penge, men nu kommer det værste: 

  • Flygtninge har ret til at fortryde beslutningen om at vende hjem og komme tilbage til Danmark indenfor typisk 1 år. Ved brug af fortrydelsesretten vil der være absolut tilbagebetalingskrav af repatrieringsstøtten.

Når man har modtaget så mange penge så skal man miste retten til at vende tilbage, for hvordan skal de nogensinde få tilbagebetalt alle de penge ? Det ender med at Danmark bliver nødt til at eftergive dem gælden og så har de bare haft 1 års betalt ferie i deres hjemland - for skatteydernes penge.

Læs artikel

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere