Jacob Rosenberg: Prisen på tobak skal stige

I sit seneste indlæg på 180Grader skriver Jacob Rosenberg om, hvorfor han går ind for en stigning i priserne på tobak på trods af, at han er liberal:

Uanset prisniveau ser der ud til at være et massivt flertal i folketinget for at øge prisen på cigaretter, netop for at mindske antallet af unge, der starter med at ryge. Nu er det derfor tid til at gøre noget ved disse valgløfter. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, og siden valget 5. juni har omkring 5000 børn og unge således påbegyndt en dårlig vane med at ryge regelmæssigt. Jeg er som bekendt læge, og det ligger mig derfor meget på sinde, at vores børn og unge ikke skal starte med at ryge. Der skal derfor gøres noget!

Hvad taler så imod en sådan prisstigning? Skatteministeriet har beregnet, at det vil koste statskassen ca. 1 milliard om året i tabte indtægter fra salg af tobak, hvis prisen hæves til 70 kroner pakken, men på lang sigt vil det givetvis være en god investering, da der bliver mindre behandlingsbehov for tobaksrelaterede sygdomme.

En anden, og vigtig problemstilling, er at en øget pris på cigaretter vil ramme socialt skævt. Det er naivt at tro, at man kan afvænne ældre inkarnerede storrygere, som i forvejen er pressede på økonomien, med en højere tobaksafgift. Derfor vil det være rationelt at lette andre afgifter specielt for de dårligst stillede danskere. Hvordan dette rent praktisk kan gennemføres ved jeg ikke, men det må indtænkes i en samlet løsning. Måske kunne øget afgift på cigaretter modsvares af en skattelettelse i bunden.

Et centralt spørgsmål er dog, om staten overhovedet skal blande sig i vores rygevaner ved at skrue på afgifterne. Der er for og imod dette, men jeg hælder altså til, at vi skal gøre alt, hvad der overhovedet er muligt for at undgå at vores børn og unge begynder at ryge. Og ja, det er en indblanding i den personlige frihed, men det tages i brug for at beskytte borgerne. Tilsvarende har vi jo også lovkrav om brug af sikkerhedssele og alt muligt andet. Sundheden går forud.

Sæt i gang!

Læs artikel

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere