Simon Gardner Mogensen: Selskabsskatten er umoralsk

Simon Gardner Mogensen går i et nyt blogindlæg på 180Grader til angreb på selskabsskatten, som ifølge ham er en umoralsk skat.

I det danske politiske landskab – fra de planøkonomiske kollektivister på venstrefløjen, til de som gerne skulle agere fornuftens fanebærere hos de borgerlige – har man i sin iver efter at inddrage så mange skatter som muligt, glemt sit moralske kompas. For vi kan til hver en tid, sagtens diskutere omfanget af de skatter, som skal pålægges danskerne. Men når man beskatter kollektiver, bedst demonstreret ved selskabsskatten, så er der tale om en tydelig mangel på den grundlæggende moralske distinktion, som befinder sig mellem kollektivet og individet.

For i kraft af, at et selskab er en organisation; en gruppe mennesker, som samlet har skabt et system af forskellige roller og etablering af effektive kommunikationsveje, for at opnå samme mål eller interesse – er der tale om et kollektiv. Hvor et kollektiv, historisk og naturligt, agerer på andre præmisser end individet, vil der naturligt også herske forskellige ansvar – da kun individet har rettigheder og derfor forpligtigelser.

For som en ældre tese siger det: grundlæggende, kan kun mennesker betale skat.

En tese som er glemt, alt imens at selskabsskatten reduceret siden 1989 fra 50% til 22% i dag – i ønsket om at opretholde konkurrenceevnen. For Danmark har efterstræbt at bibeholde virksomheder i landet, eftersom omkringliggende nationer enten har haft lavere selskabsskatter eller reduceret deres skatteniveau.

Læs artikel

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere