Detailsalget fastholder den positive trend i 2018

"Detailomsætningsindeks  august 2018

                                    

Detailsalget var i august 0,3 pct. højere end i juli.  Stigningen kom efter en nedgang i juli på 0,4 pct. I perioden  juni-august var detailsalget 0,5 pct. højere end i de tre foregående  måneder. Salget af beklædning mv. steg i august med 1,1 pct., og salget af andre forbrugsvarer steg 1,0 pct., mens salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt 0,6 pct. Detailsalget i august 2018 var 2,2 pct. højere end i  august 2017. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale  sæsonudsving og effekten af handelsdage. På trods af generelt lavere  salg i juli måned, ses fremgang i branchen for detailhandel med dagligvarer via internet.

---"

Ser ud til, at folk er begyndt at bruge flere penge igen siden finanskrisen.

Læs artikel

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere