Finanstilsynet har ikke udnyttet de redskaber til at kontrollere bankerne, som det har haft liggende i værktøjskassen.

En hvidvaskekspert vurderer, at hvidvask i eksempelvis Danske Bank kunne have været opdaget langt tidligere.

Finanstilsynet har ikke udnyttet de redskaber til at kontrollere bankerne, som det har haft liggende i værktøjskassen.

Fra politisk side er der undren over Finanstilsynets tilgang til bankledelserne, der er mere lempelig end mange udenlandske kollegers.

Det giver regeringen et forklaringsproblem:

Kernespørgsmålet er: Hvem er det, der har besluttet, at den lovgivning, som Folketinget har vedtaget, ikke skulle bruges til det yderste?

Og kan vi overhovedet bruge finanstilsynet til noget ? Er det bare endnu en overflødig instans, som har 1 direktør og 4 vicedirektører og hvert år bruger 198 mill kr til lønninger.

I deres årsberetning, har de et resultatmål, som beskrives : 

Bekæmpelse af hvidvask: 

For at sikre tilliden til det finansielle system skal bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering styrkes ved at gennemføre de nødvendige initiativer i lyset af Panama-sagen samt udarbejde en vejledning, der understøtter institutterne m.v. i implementeringen af den risikobaserede tilgang i den nye hvidvasklov.

 Finanstilsynet vil arbejde målrettet på at højne de finansielle virksomheders forståelse for hvidvaskreguleringen og deres rolle i den henseende. Dette vil ske ved øget vejledning om reglerne og et forstærket tilsyn på området.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere