Troels Lund Poulsen: Mangel på arbejdskraft risikerer at forsinke statslig infrastruktur

"Manglen på arbejdskraft risikerer ikke alene at få den konsekvens, at danske  virksomheder må sige nej til ordrer og dermed flere penge på bundlinjen  til vækst og investeringer.

 Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kan det også  betyde, at de statslige infrastrukturprojekter som tunneller, broer og  sygehuse, der er planlagt til at blive bygget de næste ti år, bliver  dyrere end planlagt eller forsinket. 

"Det kan i sidste ende gøre, at nogle af de her projekter bliver  forsinkede eller væsentligt dyrere, hvis man ikke kan få de nødvendige  medarbejdere, og tidsplanerne dermed også bliver forrykket. Så der er  forskellige implikationer, hvis den nødvendige råvare ikke er til stede, og det gælder ikke mindst medarbejdere," siger Troels Lund Poulsen og  påpeger, at han er "meget pinlig bevidst om, at de  infrastrukturprojekter vi står over for, kræver en stor grad af  arbejdskraft."

---

Hvis man ser både på det direkte, det indirekte og det afledte behov for  arbejdskraft, så skal der i alt bruges 210.000 mandeår – altså  fuldtidsansatte i et år – for at bygge de projekter, som allerede i dag  er planlagt for de kommende ti år.

 "Hvis vi ikke anstrenger os nok for at skaffe den nødvendige  råvaremængde i form af folk, der kan deltage i arbejdet på de her  projekter, så kommer det til at blive en flaskehals. Det er lige præcis  det, vi skal undgå. Det er også for at sikre, at lønningerne bliver  presset højere op, end tilfældet er i dag inden for byggeriet," siger  Troels Lund Poulsen om tallene.

"----

Læs artikel

9 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere