Ny måling: Danskerne lægger større vægt på EU end nogensinde

"Ifølge den nye Eurobarometer-måling offentliggjort onsdag, 1 år før næste valg til Europa-Parlamentet i maj 2019, er danskerne de EU-borgere, der i højeste grad betragter det europæiske valg som vigtigt: Det svarer 77 procent af de adspurgte danskere ja til, mens gennemsnittet på europæisk plan kun er knap 50 procent."

"Danskernes EU-optimisme vokser
8 ud af 10 danskere svarer ligeledes ifølge målingen, at de føler deres stemme hørt i EU – her ligger Danmark i top-3 mellem Sverige og Holland.

Tre fjerdedele af danskerne svarer også i undersøgelsen, at de generelt betragter EU som en god ting. Det er en kraftig stigning på hele 9 procentpoint siden den sidste måling i efteråret 2017.

84 procent af danskerne mener samtidig, at medlemskabet af EU er en fordel for deres land, sammenlignet med 67 procent i gennemsnit på europæisk niveau."

Læs artikel

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere