LA'er: Burkaforbuddet er et skred i det liberale værdisæt

Af Danny K. Malkowski (LA)

---

"Når man kalder sig liberal, støtter man op om det liberale grundprincip  om, at frihed betyder frihed fra noget, eksempelvis påbud, forbud, tvang og anden form for unødig statslig indblanding i privatlivet. Det er  det, som på fagsprog kaldes de negative frihedsrettigheder.

Men kan man som liberal retfærdiggøre fundamentalt uliberale tiltag,  der begrænser andre menneskers negative frihedsrettigheder? Det mener  jeg ikke.

Man kan mene, hvad man vil, bevares, men man skal ikke gradbøje  liberale principper. Så må man i stedet vedkende sig, at der er sket et  skred i ens ideologiske ståsted.

---

Alvorligt skred i liberale værdier
Vi skal ikke  lade os styre af populisme og drage forhastede konklusioner baseret på  følelser. Dét er et alvorligt skred i de liberale værdier, herunder  retten til selv at vælge, hvad man vil have på af tøj.

Burkaforbuddet er ren og skær symbolpolitik. Ved at støtte op om  forbuddet, går man nationalisternes ærinde, samtidig med at man går på  kompromis med de liberale grundværdier, hvor udgangspunktet er  individets rettigheder, frem for fællesskabets."
Helt enig    

Mange, der kalder sig liberale, må enten erkende, at de ikke er liberale, eller simpelthen officielt skifte holdning.

Læs artikel

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere