Asylansøgere med krigstraumer bor side om side med militære øvelsesområder