Ikke en god dag for den personlige frihed

Private virksomheder skal naturligvis have ret til suverænt at bestemme deres beklædningsreglement. Det er ikke noget, politikerne skal blande sig i.

Men det er noget, vi som samfundsborgere kan have en mening om, for det påvirker os alle indirekte gennem de normer, der kommer til at gælde i samfundet.Og det er først og fremmest op til dig og mig alle andre i det civile samfund at forsvare os mod ethvert nok så lille skridt i retning af mindre personlig frihed.

Dansk Supermarkeds kursændring i spørgsmålet om tørklædeklædt personale er ikke en ligegyldig sag, og det handler ikke bare om, at man individuelt kan vælge at handle i en anden forretning. Det kan man naturligvis, men det ændrer ikke på, at beslutningen har en lille effekt på vores samfund som helhed. Et samfund er mere end summen af enkeltindividernes handlinger og intentioner. Det er en spontan orden, der er det ikke-tilsigtede resultat af millioner af menneskers og virksomheders daglige valg.

Når private virksomheder vælger at tage religiøse særhensyn og godkender en religiøst betinget kvindeundertrykkende praksis, så er de med til at legitimere den selvsamme praksis. Gøre den mere acceptabel. Det er synd for de pågældende piger, men det større perspektiv ligger i, at det er en praksis, der bunder i en totalitær ideologi, der i sin kerne udgør en trussel mod den personlige frihed. Først og fremmest for islams egne tilhængere, men også for alle os andre, når tilhængere af islam forsøger at presse deres præferencer for, hvordan samfundet skal indrettes, ned over hovedet på os andre. Med vold eller via lovgivning. Og det er jo præcis, hvad alle kollektivistiske ideologier gør, hvad enten der er tale om socialisme, nazisme eller islamisme. Og i mildere grad: socialdemokratisme, folkesocialisme og Radikal sundhedsfascisme.

Liberale skulle om nogen være opmærksomme på, at den personlige frihed kan være truet af lovgivning og politiske beslutninger, selv i et demokrati, og at kollektivistiske ideologier udgør en trussel mod den personlige frihed. Giver man efter for de totalitære ideer i det små, så styrkes de, og næste skridt i retning af at indskrænke den personlige frihed bliver større.

Dansk Supermarkeds kovending i sagen om tørklæder er endnu et lille skridt i retning af islamiseringen af samfundet. Og hvor islam vinder frem, trænges friheden tilbage.

Det er derfor ikke en god dag for den personlige frihed.

60 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere