Løftebrud? Nye tal om hjemsendelser af somaliere sår tvivl om Mette Frederiksens udlændingepolitik

Nye tal fra Flygtningenævnet sår tvivl om en afgørende del af udlændingepolitikken: nemlig, om den nye regering med Mette Frederiksen i spidsen kan holde deres løfte om at sende flygtninge hjem igen, når de ikke længere har behov for beskyttelse. Den politik blev med "paradigmeskiftet" i udlændingepolitikken under den forrige regering vedtaget med Socialdemokratiets stemmer, og har sidenhen stået som en hjørnesten i dansk udlændingepolitik. Ved regeringsdannelsen understregede Frederiksen, at politikken stod ved magt.

En ny opgørelse viser dog, at mere end halvdelen af sagerne om hjemsendelse af somaliske flygtninge bliver bremset. I næsten 100 tilfælde er hjemsendelsen blevet omgjort og stoppet af Flygtningenævnet, mens 150 sager er blevet sendt til Udlændingestyrelsen for en ny vurdering.

I forbindelse med det såkaldte paradigmeskifte, som blev aftalt mellem den tidligere regering og Dansk Folkeparti, og som Socialdemokratiet lagde stemmer til, blev det understreget, at der skulle »maksimalt fokus på at sikre, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninges midlertidige opholdstilladelser inddrages eller nægtes forlænget i alle de tilfælde, hvor det retligt set kan lade sig gøre.«

Siden har statsminister Mette Frederiksens (S) regering overtaget ansvaret for at gennemføre hjemsendelserne. Men politikken er der ikke rokket ved.

»Når du er flygtning og kommer til Danmark, så kan du opnå vores beskyttelse. Men når der er fred, så skal du hjem,« sagde hun i forbindelse med regeringsdannelsen.

Men planerne ser ud til at være svære at føre ud i livet. En helt ny opgørelse fra Flygtningenævnet fra 2. september viser, at mere end halvdelen af de sager om inddragelse eller afslag på forlængelse af opholdstilladelse for somaliske flygtninge, som nævnet har vurderet, nu bliver omgjort eller sendt tilbage til Udlændingestyrelsen for en ny vurdering.

Når en inddragelse af opholdstilladelse eller afslag på forlængelse af opholdet bliver afgjort i Udlændingestyrelsen, kan afgørelsen ankes til Flygtningenævnet.

Siden januar 2017 har nævnet vurderet 458 ud af 550 modtagede klager på området.

91 af sagerne er blevet omgjort, så klageren kan blive i landet, mens 155 af sagerne er blevet sendt tilbage til Udlændingestyrelsen til en ny vurdering.

Under halvdelen – 212 af sagerne – er blevet stadfæstet ved nævnet.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere