Østarbejdere - fordel eller ulempe ?

Jeg undrer mig - seriøse aviser som Børsen bringer nærmest dagligt artikler med virksomheder, det være sig landbrug, hoteller, gartnerier m.v., som uimodsagt udbasunerer standpunktet
"at uden østarbejdere går det ikke".

Der er tilsyneladende ingen kritiske journalister, der forholder sig til sandhedsværdien i udsagnet.

Der er ellers en række gode spørgsmål at stille:

- Eksperter forudsiger at robotter og teknologi vil overtage mange jobs i fremtiden, se f.ex:

https://www.dr.dk/nyheder/penge/robotter-overtager-stadig-flere-job

  Alligevel importerer vi 1000'vis af lavtuddannede arbejdstagere fra Østeuropa hvert år.
  Er det klogt ?

- Der findes ca. 400.000 personer i Danmark på overførselsindkomster, der ikke er på SU eller
  gravide. Hvis vi ikke gav arbejdsgiverne lov til at importere frisk og billig arbejdskraft fra
  Østeuropa, mon så ikke en hel del af disse kunne finde et arbejde - måske efter et spark bagi ?

- Gennemsnitsindkomsten for en fuldtidsansat i Danmark er på ca. 375.000 kr. Pænt højt beløb,

  og alligevel giver statsbudgettet underskud. Man må formode at mange østarbejdere arbejder

  for væsentligt mindre, 200-250.000 kr pr. år er nok et godt bud. Hvordan kan man forestille sig
  at det på sigt er en god forretning at invitere arbejdskraft indenfor, som ikke engang er i
  nærheden af at tjene en gennemsnitsløn ?

- Østarbejdere kan pga. EU-regler opnå ret til dagpenge efter 3 måneders arbejde, og ret til
  kontanthjælp efter 5 år i Danmark. Er der nogen der har overvejet, hvad der sker når
  konjunkturerne vender igen. Forestiller man sig at en østarbejder der kan få op til 17.000 kr

  i dagpenge vil rejse hjem til en månedsløn på 4-5000 kr ?

Jeg synes at der er mange gode spørgsmål til dette, og store potentielle problemer i at vi har åbnet det danske arbejdsmarked op til gavn for arbejdsgiverne, men til skade for mange andre.

8 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere