Kommentar i Børsen: Hovedstadens Letbane bliver et kaos

, der er ,


Vi kender ikke den reelle pris på Hovedstadens Letbane. 6,2 mia. kr. anføres som prisen for anlæg, inklusiv korrektionsreserve, i 2017-priser.

Den pris tager imidlertid udgangspunkt i et skrabet projekt med store tillægspriser for de ekstra ydelser, som hver enkelt kommune nødvendigvis ender med at tilkøbe. I prisen er heller ikke indregnet de store omkostninger, som de 54 forskellige ledningsejere skal afholde for at flytte deres forsyningsledninger, før skinnearbejdet kan gå i gang. Den ekstraregning sendes direkte videre til forbrugerne.

Hertil kommer de næsten altid forventelige budgetoverskridelser.

Vil letbanen så i det mindste få områdets pendlere til i stort tal at vælge bilen fra og afhjælpe trængslen? Det er højst usandsynligt. Se bare på trafikforskernes konklusioner forleden. Bilen er stadig danskernes foretrukne valg.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere