Chef for Tyske udlændingemyndigheder, har solgt asyl for 1000 Euro pr person

1.000 euro under bordet - så får du asyl, uanset om du er berettiget til det eller ej.

Sådan har en chef for de lokale udlændingemyndigheder i Bremen i Tyskland taget loven i egen hånd og "solgt" asyl til mindst 1.200 personer mellem 2013 og 2016.

Nu vil man gennemgå alle de 18.000 asylansøgninger, der er blevet godkendt i Bremen, siden 2000 - en proces, der kan komme til at tage mange måneder.

Først skulle man tage en beslutning om, hvad man vil gøre med dem der har "betalt" for asyl ? Hvis man bagefter beslutter at de ikke kan hjemsendes, hvorfor så bruge ressourcer på fornyet sagsbehandling.

Måske et spil for galleriet, det kommer sjældent til at få konsekvenser for højtstående ansatte, ofte bliver ansvaret lagt over på menige medarbejdere, så chefen kan få en klækkelig fratrædelse.
Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere