Lovliggør hash og gør Hells Angels til hjælpepoliti.


 

Man bør se kendsgerningerne i øjnene og erkende at motorcykelklubberne er her for at blive.

Lige som hash er det mindst skadelige af rusmidlerne og, at mange derfor mener, bør lovliggøres, så er Hells Angels (herefter forkortet HA) den, for almindelige mennesker, mindst farlige ”bandegrupering”.

Mit kendskab til HA motorcykelklub medlemmer er, at det er "Mænd af ære" som forsøger at holde visse gamle æresbegreber i hævd.

 

At de forsyner hashvragene med hash er vel nærmest en barmhjertighedsgerning, som ikke burde bekymre lovlydige borgere.

Hvis de ikke, som for eks. her i Odense, var med til at holde pøbeltyperne fra Vollsmose nede, så var det ikke til, for os andre, at være her i byen.

Har man nogensinde hørt om 3 HA slå en hundelufter til invalid for at stjæle en hundesnor.

Nej det har man ikke.

At man er nød til at bruge noget kontante inkasso metoder over for de hashtyper der køber hash og derefter ikke vil betale, kan vel ikke overraske nogen der kender til disse hashvrags normale betalingsvaner.

 

HA som ”Hjælpepoliti”.

Spørgsmålet er om man ikke kunne finde en mere formel rolle for HA motorcykel klub medlemmer, for eks. som en art hjælpepoliti, for at beskytte svage medborgere mod de hensynsløse gangstertyper, af overvejende importeret observans.

HA store mobilitet, p.g.a. deres fine motorcykler, gør dem også kvalificerede til, som mobile patruljer, at beskytte danskerne mod de brutale udenlandske hjemmerøver bander , der p.g.a. de åbne grænser, hærger vort land.

HA har gjort en aktiv indsats for at bevare Danmark som et land for Danskere.

 

HA som leder af integrationsarbejdet

Jeg tror for øvrigt at HA og deres forbindelser kunne udnyttes langt bedre i arbejdet med at integrere utilpassede 2., 3. og 4. generations indvandrere.

HA har en dejlig praktisk tilgang til problemerne med fremmede voldsmænd, som andre i integrationsarbejdet kunne lære meget af.

 

HA er ufarlig for almindelige mennesker.

Jeg personligt er aldrig blevet truet/bestjålet/chikaneret af HA og deres venner.

For alm. mennesker gælder, at man, så at sige, skal gå direkte hen og sparke på deres motorcykler for at komme i karambolage med disse danske motorcykel grupper

Derimod er jeg, og min familie, adskillige gange, helt uprovokeret, blevet chikaneret af indvandrerbander fra Vold Mose.

HA kriminalitet, som nogen kalder det, retter sig vel især mod konkurrenterne i forsyningen af misbrugerne og deres behov.

Jeg ser ingen eksempler på at alm. lovlydige mennesker skal frygte HA og deres venner.

 

Danske penge bør blive i Danmark, til glæde for danskere.

Og når alt kommer til alt er det vel at foretrække at provenuet fra det illegale stimulansmarked financierer nogle danske fadølsbamsers forbrug, her i Danmark, frem for at gevinsten gennem div. indvandrerbander kanaliseres til International terrorisme formål.

 

Historiske paralleller.

Da Japan, i lighed med dagens Danmark, i senmiddelalderen, efter adskillige borgerkrige, var hærget af kaos, fik en bestemt klasse af krigere, samuraierne, til opgave at skaffe orden og respekt for loven.

De havde lov til, på stedet og efter deres eget skøn at hugge enhver forbryderspire ned, og uden videre forlade åstedet.

For at denne renselsesproces ikke skulle komme ud af kontrol fremhævede man et særligt æreskodeks for disse "mænd af ære".

I løbet af nogle få generationer fik disse mænd, med sværdet, skabt lov og orden ud af kaos, så bønderne kunne få lov i fred at dyrke deres jord, og de handlende kunne få lov til at handle i fred og ro.

At enkelte typer der ikke kunne indordne sig, og gjorde sig ud til bens, fik et sørgeligt endeligt var en omkostning de alm. borgere gerne tog med i købet.

 

HA forpligtigelser som ”Hjælpepoliti”

HA klubmedlemmerne skal  ikke have fuldkomment frit spil.

De skal stå til ansvar over for deres æreskodeks.

Hvis de, ved et beklageligt uheld, kommer til at aflive en uskyldig, skal de da, ligesom samuraierne skulle, forsørge den afdødes familie..

D.v.s. de overtager familien som en art forpligtigelse, og skal holde dem (familien) med mad og tag over hovedet.

Til gengæld har HA medlemmet så ret til at sætte familien, d. v. s. den afdødes hustru og evt. børn, i arbejde, og selv oppebære de deraf flydende arbejdsindtægter, til gengæld for beskyttelsen.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere