Mistanke om svig med EU-fiskeristøtte, mon Lars Løkkes "ven" er iblandt ?


Rigsrevisionen har undersøgt udbetalingen af penge fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) til den danske fiskeindustri de seneste år og har fundet flere eksempler på, at ansøgere har været mere end almindeligt kreative for at få fingre i de mange millioner kroner.

Nu skal vi have læst rapporten, og så må vi finde ud af, om der kan placeres et politisk ansvar. Det er ganske svært i og med, at det er skiftende ministre og skiftende regeringer, der har siddet med ansvaret.

SF’s fiskeriordfører, Trine Torp, mener, at der har været tale om »en syg forvaltningskultur« på fiskeriområdet.

Det er så ikke det eneste sted der er en syg forvaltningskultur, der er stort set ikke andet i ministerier og det værste at, det INGEN konsekvenser har for de uduelige ministre og embedsmænd.


Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere