»Selvstændige butiksejere har ikke en chance« | Berlingske Business

Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power.

Benito Mussolini 

Kollektivisternes ønske om at udrydde privat initiativ og virkelyst er så småt ved at lykkes.

Via en kvælende kombination af pengetrykkeri, der hæver lokaleomkostningerne. Fagforeningstyranni, der afvikler en fleksibel arbejdsstyrke. Overregulering, der øger bureaukratiet. Skævheder i skattesystemet, der skattefritager de store og overbeskatter de små. Et kreditsystem, der de facto har afskaffet små virksomheders finansieringsmuligheder. Skabes en situation, hvor små erhvervsdrivende ikke kan konkurrere med de store spillere på markedet.

Hvorfor ønsker kollektivisterne disse åbenlyse skævheder? Svaret er simpelt. Det er meget nemmere at gennemføre centralplanlægning med få store aktører, der som betaling for at følge bureaukraternes lovgivning tildeles lukrativ, konkurrenceskadelig regulering.

Vinderne i dette fascistiske mareridt er magteliten, som tildeler sig selv uendelig magt og kapitaleliten, der kan opkræve monopolprofit uden hensyn til besværlige konkurrenter.

Taberne er som altid i den type samfundsindretning den brede befolkning, der må acceptere faldende levestandard, ringere arbejdsvilkår, færre og dårligere forbrugsgoder og en stadig mindre andel af den samlede værdiskabelse.

Læs artikel

18 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere