180Grader, Danmarks Borgerlige Netavis

LEDER: Fra i dag af går 180Grader fra at være ”Danmarks Liberale Netavis” til at være ”Danmarks Borgerlige Netavis”.

Det borgerlige Danmark er tvunget i knæ efter folketingsvalget, mens uroen hersker i det traditionelle borgerlige lederparti Venstre, hvor idéen om et SV-samarbejde, der smider al borgerlighed over bord, stadig hænger i luften. Mere end nogensinde før er der behov for et borgerligt samlingssted, hvor borgerlige af enhver støbning kan finde borgerlige nyheder og borgerlig debat og hvor de selv kan slå deres folder og blive hørt. Et sådant samlingssted skal 180Grader være.

Det snævre liberale sigte, som ellers undervejs er blevet lagt for 180Grader, rækker slet ikke. Tidligere har 180Grader favnet mere bredt borgerligt, og det vender vi nu tilbage til. Skal vi genrejse det borgerlige Danmark og den borgerlige værdi- og idékamp, er der behov for, at alle borgerlige lige fra neoliberalister til stokkonservative finder fælles fodslag der, hvor det er muligt. Navneskiftet til ”Danmarks Borgerlige Netavis” afspejler dette behov.

Det er nødvendigt med fælles, borgerlige projekter. Med den nye socialdemokratiske regering har vi fået et uhyre venstreorienteret parlamentarisk grundlag. I sådan en situation med en så entydig fælles fjende, bør det være muligt for os borgerlige at finde sammen i et konstruktivt samarbejde. Hvis ikke det lykkedes, vil den venstreorienterede agenda sejre endnu mere, end den allerede har. Det kan vi ikke være tjent med.

I den kommende måned vil vi her på 180Grader sætte fokus på genrejsningen af det borgerlige Danmark. Hvad er borgerlighed? Hvad er gået galt? Hvordan skal det borgerlige Danmark genrejses? Kan man overhovedet finde et fælles borgerligt projekt? Den slags spørgsmål vil vi forsøge at levere svar på gennem interviews med og indlæg fra interessante skikkelser. Samtidig vil vi gerne give bolden op til alle jer, der læser med derude. Har du et indspark til debatten, er du velkommen til at bidrage.

Tak, fordi du læser med på 180Grader, Danmarks Borgerlige Netavis. Og lad os så komme i gang med at genrejse det borgerlige Danmark.

21 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere