I Hong Kong kæmper de for de værdier, vi tager for givet

I søndags gik en folkemængde på ca. 1,7 millioner mennesker på gaden i Hong Kong, det såkaldte ’særlige administrative område’, der med begrænset selvstyre hører under Kina. Masseprotester har det med at skyde op med års mellemrum i Hong Kong – særligt når den kinesiske regering krænker selvstyret – og det er også tilfældet i denne omgang. Her i 2019 er årsagen til opstandelsen et lovforslag, der, hvis det gennemføres, vil betyde, at indbyggere i Hong Kong kan udleveres til retsforfølgelse i Kina. En sådan lov vil potentielt kunne undergrave Hong Kongs selvstændighed, true retssikkerheden i området og tilsidesætte basale menneskerettigheder.

De mange mennesker trodsede regnen og bevægede sig gennem gadebilledet under de paraplyer, der i 2014 blev symbolet på Hong Kong-borgernes modstand imod det den kinesiske regerings forsøg på at centralstyre, hvem der må stille op til premierministerposten i området. Sommeren over og lidt af foråret med har indbyggerne i Hong Kong endnu engang demonstreret imod Kinas autoritære, kommunistiske styre. Dog har Hong Kong ikke fået den store håndsrækning fra Vesten. Førhen var kampen imod kommunisme førsteprioritet. I dag forholder det sig anderledes: i stedet for at støtte dem, der bekæmper kommunismen, ignorerer vi nu deres råb om hjælp.

Det, der i øjeblikket foregår i Hong Kong, er en kamp mellem borgerlighed og liberalisme overfor kommunisme og undertrykkelse. Ansporet af lovforslaget om udlevering af Hong Kongs indbyggere til kinesisk retsforfølgelse er en generel debat om forholdet til Kina og drømmen om et selvstændigt Hong Kong frigjort fra kommunismens lænker blevet født på ny.

Det er desværre sørgeligt symptomatisk på tingenes tilstand, at Hong Kong mødes med radiostilhed fra Vestens statsledere. Hvis vi i egne lande ofte glemmer at kæmpe for de borgerlige og liberale værdier, der udgør fundamentet for vores samfund, hvorfor skulle vi så orke at kæmpe for disse værdier i en asiatisk øgruppe langt væk?

Ofte er det godt at feje for egen dør før man fejer for andres, men andre gange kan det betale sig at løfte blikket en smule. Herhjemme bliver de liberale værdier ofte udvasket til ukendelighed, men i tilfældet Kina vs. Hong Kong er det tydeligt, hvorfor netop den vestlige verdens værdier er de bedste for både den enkelte borger og samfundet som helhed. Tør vi investere os i konflikten, kan vi komme ud på den anden side med en bedre forståelse og anerkendelse af de liberale grundværdier, vores samfund er baseret på.

I Hong Kong kæmper de for præcis de værdier – herunder retssikkerhed, ytringsfrihed og demokrati – som vi bryster os af at holde i hævd i Vesten. De kæmper for de værdier og den personlige frihed, som vi herhjemme tager for givet. Demonstranterne under paraplyerne kæmper borgerens kamp mod den undertrykkende og autoritære stat. Enhver, der ønsker at kalde sig borgerlig, bør stille sig uforbeholdent bag den kamp.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere