Konservativ voodoo-økonomi

LEDER: Så gik de Konservative sammen med regeringen, SF og Enhedslisten om en ny klimalov, som skal reducere Danmarks udledning af CO2 med 40 procent i 2020 i forhold til, hvordan det var i 1990. De Konservative mener at vide, at det kan gøres uden at kaste nye omkostninger på landets virksomheder. De påstår endda, at der kan komme nye arbejdspladser ud af det!

Men hvis virksomhederne ikke skal betale mere, så skal den almindelige forbruger. I Danmark reduceres CO2-udslip ved at sætte vindmøller op, og vindmøllerne finansieres af PSO-afgiften på danskernes elregning. Princippet er simpelt: Jo flere vindmøller, der sættes op, fordi et flertal i Folketinget får ambitioner om at reducere CO2-udslippet yderligere, desto højere bliver PSO-afgiften.

Denne afgiftsstigning kan man godt friholde virksomhederne for, men ikke uden at man så til gengæld må opkræve ekstra meget mere afgift hos forbrugerne.

Så hvad blev der af det konservative slogan om, at pengene ligger bedst i borgernes lommer? I et land, hvor skattetrykket er verdens højeste, mener de Konservative åbenbart, at borgerne godt kan betale endnu mere. Det hænger ikke sammen.

Så er der påstanden om, at der vil blive skabt nye arbejdspladser i processen. Tænk, hvor nemt det ville være, hvis det var sandt. Man kunne få folk i arbejde ved bare at opkræve højere skatter og bruge dem på et eller andet offentligt støttet projekt - i dette tilfælde vindmøller. Vi har hørt det før fra venstrefløjen, men at de Konservative også er gået over til voodoo-økonomi, det skuffer.

Naturligvis kan man ikke skabe arbejdspladser ved at gøre energien dyrere med flere vindmøller. Det eneste, man kan, er at bygge vindmøllerne, og i den proces er der nye stillingsopslag. Men når møllerne er bygget, og deres produktion af strøm efterfølgende skal have statsstøtte, så er der ikke mere arbejde i dem - så er der kun de højere energiafgifter. Og de koster arbejdspladser!

Regeringen har selv formuleret det tilbage i 2012, da man også lavede en ny aftale om at hæve afgifter for at bygge flere vindmøller:

"På langt sigt følger beskæftigelsen udviklingen i arbejdsudbuddet, jf. også modelberegninger for Klimakommissionen. Afgiftsforhøjelser vil samlet set reducere arbejdsudbuddet. Efter 2020 vil beskæftigelseseffekten således gradvist bevæge sig ned mod den langsigtede effekt på arbejdsudbuddet, som vurderes til en reduktion på 1.300 fuldtidspersoner."

Ingen arbejdspladser der, men et minus på 1.300 styk. Det vil gå lige sådan, når den nye klimalov skal føres ud i livet.

Med et VOI-flertal efter valget vil det være ligegyldigt, at de Konservative her har støttet de røde. Men hvis de Konservative er nødvendige for at skaffe borgerligt flertal, så vil den røde klimaplan bestå. Danskere, som synes, at de i forvejen betaler rigeligt for deres energi, skal huske ikke at stemme på Det Konservative Folkeparti på valgdagen.

63 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere