Lov om juletræsopstilling afværget

LEDER: Kravene om, at politikerne skulle "gøre noget" i sagen om den radikale muslimske dominans i boligforeningen Egedalsvænge i Kokkedal, har vist sig at være overflødige: Afdelingsbetyrelsen er nu smidt på porten af hele boligselskabets bestyrelse.

Så her var altså et problem, som det civile samfund kunne tage hånd om uden det politiske systems indblanding.

Det ville også have været vanskeligt for Folketinget at formulere den generelle lov, som skulle have taget hånd om problemerne i Egedalsvænge. Skulle det have været en "lov om juletræsoptilling i boligforeninger"? Eller en "lov om mindretals ret til penge fra afdelingskassen til fejring af egne højtider"? Hvis ja til det sidste, så skulle loven altså også kræve penge brugt på muslimske højtider i boligforeninger med muslimske mindretal?

I en vestlig retsstat lovgiver man med generelle love, som gælder for alle - ikke med særlove, som kun gælder for udvalgte. Det kan gøre det vanskeligt at gøre noget ved enkeltstående problemer, uden at det forvolder andre og større problemer andre steder i samfundet, men til gengæld sikrer det en lovgivning, som bygger på fastere principper og lighed for loven i stedet for vilkårlighed og forskelsbehandling.

Problemer, som man gerne vil have løst, men som ikke lader sig indfange af generel lovgivning, er derfor henvist til civilsamfundets problemløsning baseret på den frivillighed, som findes der. Et boligselskab kan f.eks. vedtage egne regler, fordi beboerne ikke er tvunget til at bo der. Kan man ikke lide lugten i bageriet, så må man bare finde et andet sted at handle.

Alt for ofte skriges der på lovgivning, som gælder for hele samfundet, selvom man burde kunne nøjes med civile regler, som kun berører de relevante personer.

Tænk hvis vi i dag havde haft en "lov om juletræsopstilling i boligforeninger" ...

10 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere