Ny blogger på 180Grader: Vi trænger til en større oprydning i det kommunale udligningssystem

Jacob Rosenberg er ny blogger på 180Grader. På sin blog vil han under titlen "Lægepolitikeren" skrive en del om sundhedsvæsenet og en del om andre emner, bl.a. om ting, der rører sig i det regionalpolitiske Danmark, hvor Rosenberg er engaget. Ellers er Jacob Rosenberg til daglig professor og overlæge på Herlev Hospital og mit speciale er kirurgi. 

Han har været politisk aktiv i nogle år, og er aktuelt valgt til Regionsrådet i Region Hovedstaden og har desuden været kandidat for Liberal Alliance til folketingsvalget i år. Rosenberg har en klassisk borgerlig livsanskuelse, som jeg brænder for, og det vil også vise sig i hans indlæg.

I sit første indlæg på 180Grader skriver Jacob Rosenberg om det ifølge ham ret tossede kommunale udligningssystem, hvor der er akut behov for en oprydning:

Danmark bruger et meget kompliceret udligningssystem, som regulerer tilskud og udligning til landets kommuner ... 

Systemet omfatter landsudligning, hovedstadsudligning, udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, bloktilskud, beskæftigelsestilskud, udligning af kommunernes merudgiftsbehov vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere, udligning af selskabsskat, ekstraordinært finansieringstilskud, tilskud til et generelt løft af ældreplejen, tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen, tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer, tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, tilskud til kommuner med mindre øer, tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, tilskud til nedsættelse af taksterne for godstransport til og fra øer, samt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer til og fra visse øer.

Dette giver nogle særdeles komplicerede udregninger, som undertiden ender med et ret tosset resultat. F.eks. er det lige kommet frem, at Lolland skal betale til Frederiksberg og Gentofte.


Jeg har absolut intet imod, at de mere velstillede kommuner skal betale til landets fattigste. Det er f.eks. vanskeligt at tvinge borgere med høje indtægter til at flytte til Lolland for at øge skatteindtægterne, og der er stadig en række basis-omkostninger, som skal betales. Derfor vil det være helt på sin plads, at nogle kommuner får tilskud, og andre skal betale. Når man nærlæser tabellerne, er det dog oplagt, at der pga. det ekstremt komplicerede system med den nuværende udligning er plads til forbedring. Eller snarere en simplificering. Der er behov for en udligningsreform, der griber fat om nældens rod i stedet for at justere på et system, der er blevet så indviklet, at ingen kan gennemskue det.


Læs Jacob Rosenbergs fulde indlæg og deltag i debatten via linket herunder.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere