Velfærdsydelsernes frie bevægelighed

LEDER: EU's regler forbyder alle mulige typer af optjeningsregler for modtagelse af velfærdsydelser, når europæere flytter fra ét land til et andet. Der skal være mulighed for, at arbejdstagere kan flytte frit mellem landene og tilbyde deres arbejdskraft der, hvor den er mest efterspurgt, lyder rationalet.

Javel, men det handler jo om noget andet: Om et lands myndigheder til de nytilkomne må sige, at de er meget velkomne til at arbejde i landet, men at velfærdsydelserne først bliver uddelt efter, at man har bidraget til det system, som uddeler ydelserne, i flere år.

Hvis arbejdskraftens frie bevægelighed ikke skal blive til den frie bevægelighed for modtagere af offentlige ydelser, så er det nødvendigt at benytte et optjeningsprincip. Ellers kan EU-borgere i lande med sparsomme overførselsindkomster blot flytte til andre EU-lande med rundhåndede overførselsindkomster, arbejde kortvarigt der og derefter melde sig på socialkontoret og nyde godt af et system, som de kun i ekstremt lille omfang har bidraget til.

Eller som Tysklands bundeskansler, Angela Merkel, har sagt det:

"Hvis den fri bevægelighed ville have som konsekvens, at alle og enhver, som søger arbejde i Europa, har mulighed for at komme til Tyskland og modtage den tilsvarende understøttelse som den, der længe har været arbejdsløs i Tyskland efter 20-30-40 års arbejde, så er det ikke den fortolkning af fri bevægelighed, jeg ønsker mig."

Endelig i dag synes den danske regering med statsminister Helle Thorning-Schmidt også at have forstået det. Men vi har endnu til gode at se, hvordan regeringen vil handle i praksis.

Når det handler om udbetaling af dansk børnecheck, så har regeringen ikke vist tegn på at ville kæmpe imod EU som en social union med fri bevægelighed for skatteyderbetalte velfærdsydelser. Her har regeringen tværtimod lagt sig på ryggen og spillet død, da EU sagde et stilfærdigt bøh. Skatteminister Morten Østergaard har oven i købet sagt, at det skam er helt rimeligt, at man som europæer kan komme til Danmark og modtage børnecheck efter blot ni timers arbejde.

På et eller andet tidspunkt finder regeringen forhåbentlig sine ben at stå på. Bare det ikke er for sent.

28 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere