De informative medier.

Min hensigt med dette indlæg er at pege på alvorlige totalitære tendenser i den danske såkaldte “frie presse”. Jeg har valgt at fremlægge eksempler på begivenheder i USA fra Obamas præsidentperiode og frem til indsættelsen af Donald J.Trump. Disse begivenheder  er reelt censureret i alle større medier inclusive DR og TV2. Eneste konklusion er at den danske medieaktivitet er centralt koordineret. Jeg tror mange vil blive overraskede over flere af mine punkter - der alle kan bekræftes med en smule research. 


At Barack Hussein Obama ;


Øgede den amerikanske statsgæld med 10 trillioner (1000 milliarder) $  2008 - 2016. (statsgæld er penge bankerne skaber ud af ingenting - de taster bare beløbet ind på kontoen)

At ca.1.5 trillioner gik direkte til Obamas politiske støtter og kampagne donorer. 

At Obama modtog efter valget i 2008 en liste med forslag til det nye kabinet fra Citibank.

At Obama brugte IRS (US skattevæsen) i 2010 - 2011 til at forhale og komplicere proceduren for skattefritagelse af kampagne ressourcer  for konservative grupper i svingstaterne. (se Lois Learner skandalen) Flere konservative medier mener at det var afgørende for Obamas genvalg i 2012.


Ingen bankchefer blev holdt personligt ansvarlige for deres medvirken i kreditkrisen 2007 - 2009. Obama tillod i stedet bankerne at pålægge kunderne deres bøde omkostninger. Department of Justice under Obama fordelte herefter disse betalinger til primært  venstreorienterede interessegrupper og foreninger. De skaderamte kunder fik ingenting.


At Obama og Hillary via CIA betalte og bevæbnede islamister i Libyen, arrangerede “demonstrationer” der helt planlagt blev til voldelige konfrontationer der så i medierne blev til anklager mod Gadaffi for “terror” mod sit folk. Denne “opskrift” er standard procedure. Danske medier udbyggede fiktionen om den umenneskelige “diktator” Gadaffi. Ligesom med patrioten og nationalisten Slobodan Milosevic i Kroatien blev Gaddafi tilsvinet rutinemæssigt. Slobodan Milosevic blev posthumt (de lod ham lige dø inden de frikendte ham)  frifundet i Haag, der var ingen massegrave i Serbien, det var en medieskabt fiktion, en massiv løgn, der skulle retfærdiggøre NATOs indgriben for at etablere en Muslimsk stat på Balkan. Vi ser denne propaganda metode brugt nu i Syrien med “de hvide hjelmes” gadeteater. Disse mediekampagner er vel tilrettelagt.


Gaddafi arbejde hengivent for sit folk, Libyerne havde gratis skoler, hospitaler og universiteter for alle borgere og der var igangsat store infrastrukturprojekter for landbrug, energi, boliger og veje. Libyen var et højt udviklet og rigt samfund efter Afrika standarder og fungerede som en effektiv grænse mellem det underudviklede sub-sahara (under iq 75 befolkning) og Europa. 


Uheldigvis havde Gadaffi  2 milliarder $ stående hos Goldman Sachs - og de var stærkt pressede efter bankkrisen 2007 - 2009. Noget godtroende og naivt havde Gaddafi også fremlagt planer for at financiere en satellit så Afrika ikke var tvunget til at betale 1/2 milliard $ årligt i overpris til amerikanske tlf./data operatører. Han ville også arbejde for en Afrikansk valuta bakket op delvis af Libyens store guld og oliereserver. Nu var han en “sitting duck”, Obama og Hillary igangsætter bombninger med Anders Fogh som NATO chef. Der er mange videoer på youTube om hvad der faktisk skete i Libyen, det er ikke for sarte sjæle. 


Det er dokumenteret at Clinton foundation over en årrække har modtaget op til ½  milliard $ for tjenester mens Hillary var udenrigsminister, Bill holdt dyre taler og formidlede kontakten til Hillary. Russiske oligarker betalte 125 millioner $ til Clinton Foundation for Hillarys hjælp til at godkende en større handel  med US uran (såkaldte uranium one deal). 


Clinton Foundation modtog næsten 100 mill $ til nødhjælp i Haiti, omkring 20% er blevet udbetalt. En pålidelig kilde (blandt flere) er Peter Schweizers bog ; “Clinton Cash”, heri detaljeres Clinton familiens korruption, det overgår enhver beskrivelse. (anden god kilde er Charles Ortel.) Der har været flere mystiske dødsfald i forbindelse med retssager angående clinton foundation.


Obama betalte og bevæbnede ISIS i Syrien med “regime change” som mål, (som for Libyen). I Syrien drejer det sig i om olierørledninger til Europa fra Saudi, hvad der ikke er i Ruslands interesse.


Obama frigav og sendte mange milliarder $ kontant med fly til Iran for den ineffektive og hullede “Atomaftale”, mange af disse $ er senere fundet hos ISIS. Mange gik til bestikkelse af Europæiske ledere. Obama benyttede mest lejligheden til at støtte præste diktaturet i Tehran. EU’s udenrigschef og karriere kommunist Federica Mogherini støtter aktivt både diktaturet i Cuba og præsterne i Tehran.


Obamas administration betalte og støttede det “muslimske broderskab” i Ægypten og det Arabiske “forår”. Obama var selv muslim, ligesom hans mand Michael Robinson (“Michelle”-  ikke at det er så vigtigt!) Obama var ligesom Hillary (sidstnævnte skrev sit speciale om Saul Alinsky) glødende kommunist og “community organiser” i sin ungdom. En elegant, farvet mand med karisma og en effektiv demagog for de “undertrykte sorte”. (lidt en stereotype som Macron og Justin Trudeau ( kvinderne elskede ham!) Han blev tidligt opdaget, “groomet” og indsat af bank eliten. (de elit ejede medier beskyttede og promoverede ham konstant) Han er med stor sandsynlighed ikke født i USA, alle hans papirer er forseglede.


Efter Trumps nominering for Republikanerne medio 2016 betalte Clinton kampagnen 10 mil. $ til et konsulentfirma “Fusion GPS” via et advokatfirma Perkins Cole, for politisk research - i form af et memorandum eller et “dossier” på Donald Trump. En britisk ex-spion i sovjet Christopher Steele modtog 1/2 mil. $ fra Fusion Gps. for at levere “raw intelligence data” - fra anonyme og unavngivne kilder. En højtstående FBI chef og hans kone (Bruce og Nellie Ohr.) assisterede med at redigere og tilpasse dossieret Juridisk. FBI brugte nu dette dossier (hvorfra intet var bekræftet) til at opnå en FISA retskendelse til at aflytte Donald Trumps kampagne fra midt 2016 og frem til den 20 Januar 2017. FBI direktør Comey og Deputy Dir. Rod Rosenstein underskrev begge denne FISA anmodning men informerede ikke FISA retten om at dokumentet var helt ubekræftet og at Hillarys kampagne havde betalt for det. FBI fik fornyet deres “kendelse” yderligere en gang på samme mangelfulde grundlag. Den nu fyrede direktør Andrew McCabe løj flere gange for kongressen om dette dossier.


Obamas FN ambassadør Samantha Power rekvirerede referater af aflyttede samtaler fra mere end hundrede personer i Trumps stab de sidste to måneder inden valget og helt frem til d.20 Jan. Obamas administration søgte panisk efter materiale de kunne bruge mod Trump. 


Inden valget holdt Obama’s udnævnte AG (attorney general) Loretta Lynch en 30 mins privat samtale med Bill Clinton få uger før FBI skulle afgøre om Hillary kunne tiltales for forsømmelighed med klassificeret materiale på sin private usikrede server. Efter dette møde med Bill Clinton instruerede Loretta Lynch FBI direktør James Comey i at undersøgelsen fremover skulle omtales som en “matter” ikke en lovovertrædelse. Comey frikendte Hillary. Comey har i øvrigt arbejdet for en Hillary velgørenhedsfond 10 år tidligere og er erklæret demokrat.


Efter valget startede James Comey (og Rod Rosenstein) så “Russia collusion undersøgelsen” med sin gamle ven Robert Muller som leder og 15 erklærede demokrater som juridiske medarbejdere og det uden en konkret sigtelse. Iflg. konservative jurister er hele denne “undersøgelse” i sig selv ulovlig, der findes ikke nogen forbrydelse i US lovgivning kaldet “collusion”. Robert  Muller var i øvrigt FBI chef under Bush og vidnede i kongressen om Saddam Husseins påståede masseødelæggelsesvåben.


Trumps første valg til sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, blev aflyttet i December til Januar under denne dommerkendelse og referater fra hans (helt lovlige) samtale med sovjets ambassadør Kislyak blev lækket til pressen og udråbt som “collusion”. Flynn blev senere anklaget for at “lyve” for FBI idet han angiveligt havde fremsat “modstridende udsagn” - en ofte brugt FBI taktik hvis der er svage eller ingen beviser. Anklagerne mod Flynn er nu ved at blive annulleret netop pga. nye afdækkede informationer omkring hele FISA forløbet. 


Muller undersøgelsen har efter halvandet år intet substantielt fundet ( anklager mod 3 af trumps kampagnemedarbejdere for finansielle uregelmæssigheder de angiveligt begik 6 - 7 år tidligere) men holdes i live af propaganda grunde så medierne i USA ligesom i DK kan nævne undersøgelsen igen og igen (guilt by association). Ligesom at nævne “porno stjerne” og Trump i den samme sætning. Kun en mindre % del læser hele artiklen alligevel, overskriften er vigtigere.


Ang. Demokraternes e-mails ved vi nu at  DNC (det demokratiske parti) ikke ville udlevere den “hackede” server til FBIs itexperter. En gruppe af tidligere NSA og CIA top IT folk (bla. Bill Binny) har efter analyser af download hastigheder og logging data fastslået at det IKKE var en udefra hacking men at alle mails blev kopieret til en USB drive lokalt i DNC hovedkvarteret. Julian Assange har senere offentliggjort at en nu afdød DNC it-medarbejder Seth Rich var kilden til Wikileaks data. Seth Rich blev skudt under et “røveri” i Washington ca. to måneder efter det såkaldte “Russiske Hack” -  uden at nogen af hans ejendele, pung etc. manglede. Seth Rich var Bernie Sanders tilhænger og dybt rystet over at DNC valgte på forhånd at give partiets nominering til Hillary.


Præsident Barry Hussein Obama var vidende om alt hvad der foregik i FBI, (iflg.en sms fra FBI advokat og clinton støtte Lisa Page). Obama var finans elitens Trojanske hest - en “installation” en “Manchurian candidate” og planen var at skyggeregeringen skulle fortsætte under Hillary. Jeg har læst en 30 siders konservativ rapport om Obamas administration og “dealings” (ref. bla. Michelle Malkin) og det overgår mange film og romaner i korruption og systemisk kriminalitet. Obama og Hillary var hele tiden beskyttet af pressen. (undtagen FOX) Venstrefløjen herhjemme bliver beskyttet og hjulpet på samme måde. 


Min påstand er som nævnt at  danske medier er underlagt/ejet af den samme finanselite og arbejder koordineret i at fremstille en “medievirkelighed”, renset for alt der kan legitimere Trump og hans America first politik, samt en hel del andet. (fks.det totale kommunistiske kollaps i Venezuela hvor mennesker spiser fra skraldecontainere, folkemord på hvide i Sydafrika, Irans terroraktiviteter, ytringsfriheden der undertrykkes i England og Tyskland, vi kunne blive ved)


Dette er censur “gennem udeladelse” og meget effektivt idet kun de der kan bruge mange timer på internationale medier og bloggere ser den anden virkelighed. Den almindelige travle dansker har ikke tiden og sætter sig hellere foran TV -”avisen”, eller læser Berlingske Tidende for at modtage en færdig “konklusion”. Nævner du noget af ovennævnte vil 90% se på dig med undren og mene du er en konspirations idiot. Det er mærkeligt at med flere tusind journalister på de større medier at ensretningen er så effektiv. Der er total disciplin i rækkerne, inklusive på DR og TV2. De meget høje lønninger til journalister, delvis for skattekroner køber loyalitet men grunden til tavshed er samtidig at hvis en Journalist træder ved siden af bliver han/hun udelukket fra arbejde nogetsteds i branchen og det gælder hele europa - de er blacklistet og karrieren er forbi.


“Jersild om Trump” ekkokammeret og TV2s “verden iflg. Trump” er propaganda på steroider, der må være flere som jeg der undre sig over ensidighed, men få stiller spørgsmål.  Den ofte brugte etikette “journalistisk venstreparti” er helt falsk og er en bevidst vildledning. Det er ejerne via direktøren og chefredaktørerne der lægger avisens linje og dikterer narrativet. Journalisterne skal bare sortere og arrangere fakta ud fra en skabelon og fremstå vidende og “troværdige”. Denne skabelon bliver lagt af Reuters/Ap, (ejet af Rothschild bank dynastiet) og er samtidig grundlag for CNN, NBC, MSNBC. Vi er lang langt inde i Orwells dystopia. Journalister er de nye besættels tropper.


Efter valget af Trump har Jyllands Posten og Berlingske Tidende taget et ryk mod venstre, de er nu helt pro. Islam, flygtninge, EU, FN etc. med daglig Trump “bashing”.  Bjarne Corydon - Goldman Sachs 1ste man i DK (med Christian Jensen som no.2?) -  blev hastigt gjort til chef på Børsen for at bremse spredning af Trumps økonomiske nationalisme, hans begrænsninger af federal/statslig magt og hans lukkede grænser-politik. Martin Krasnik blev chef på weekendavisen af samme grund i en modoffensiv. Trump er antitesen til den globale kommunisme (Globalisme) der regerer Europa. 


Det er svært for den skolede dansker at se Kommunisme/ Marxisme som et redskab for finanseliten til at centralisere magt og udbygge staten. Kommunisme var aldrig et oprør fra proletariatet. Karl Marx udførte et ideologisk bestillingsarbejde for bank eliten, nemlig den “videnskabelige” begrundelse for revolution som den “madding”  hvormed de fattige og utilfredse kunne motiveres til at overtage andres ejendom med voldelige midler. Efter revolutionen i 1918 stod elitens apparat klar til at overtage og da de først havde magten slap de aldrig igen. De udryddede herefter ca. 60 millioner hvide russere. Marx er gendrevet igen og igen og igen. Den amerikanske bankierer Jacob Schiff brugte 30 mil $ i 1917 penge på  “Den russiske revolution”. (ca. ½ milliard $ i dag). Machiavelli forklare i “The prince” hvordan man kan regere fra “skyggerne” (kapitel 5)


Da kapitalismen aldrig kolapsede som Marx havde videnskabeligt “forudset” valgte eliten at ændre taktik og udarbejdede “kulturel” marxisme istedet (Frankfurt school) - kommunisme af “bagdøren” så at sige. 


Folketinget er et “administrationskontor” der implementerer de direktiver der udstedes oven fra, primært EU. EU var udtænkt som det “net” af konventioner og traktater der skulle spinde nationerne fast og udradere national suverænitet.  Danmark styres via den privat kontrollerede “Danmarks Nationalbank” som igen er underlagt den europæiske centralbank der kun udlåner til private banker ikke til regeringer. Herved er pengemængden/renten bestemt af bank eliten der også ejer medierne. Den “frie” presse fungere som den udøvende magt, modstandere af den global kommunistiske dagsorden tilsvines og nedgøres gennem medierne, hvad DF, Sverigedemokraterna, og ADF - kan skrive under på. Ingen virkelig kritisk kandidat bliver valgt til folketinget, pressen har ødelagt ham/hun længe inden valget. 


JFK beskriver og advarer mod denne globale elite i en tale fra 1961. Valget af Donald J.Trump er det første store nederlag globalisterne har lidt i 100 år. Den arbejdende amerikaner og middelklassen reddede USA den 8 Nov. 2016 og måske vesten fra kommunistisk diktatur et halvt minut inden midnat ved at vælge Donald J. Trump. 


POTUS DJT  har energi som en 35 årig, er højt begavet og patriot, kender ikke til at tabe, måske den mest kompetente præsident usa nogensinde har haft, præsidenten fægter med eliten (kommunist medierne), DNC, hollywood, de multinationale, bankerne, og genrejser usa med højre hånd, manden er af stål. 


                                                                      

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere