CO2 beregner - et redskab til CO2 reduktion og forståelse

Størstedelen af alle mennesker i Danmark har hørt om den globale opvarmning og dens konsekvenser. På trods af det er de menneskeskabte klimaforandringer en mangekantet størrelse som kan være svær at håndtere og forstå.

Den enkelte er fuldstændig med på, at de valg de træffer i hverdagen har indflydelse på miljøet. Måske er det ikke alle, som tænker lige meget over det. Det skyldes til dels, at det er svært at det kan være svært at forstå klimaforandringerne. Vi oplever ikke en direkte spontan konsekvens af vores handlinger - var det tilfældet ville flere træffe mere bevidste valg, hvis resultatet var naturkatastrofe i morgen.

De færreste er ej heller bevidste omkring, hvor meget og hvordan de påvirker klimaet. Brugen af en CO2 beregner kan i det mindste hjælpe den enkelte med at få nogle tal på deres CO2 udledning. De tal er første skridt på vejen til forståelse af. Dernæst vil der være behov for at de tal bliver sat i forbindelse med noget andet.

Når du anvender en CO2 beregner og finder frem til din CO2 udledning vil du efterfølgende være i stand til at tage handling for din indvirkning på miljøet, og skabe CO2 reduktioner. Dette kan eksempelvis gøres ved at købe CO2 kreditter. 

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere