Extinction Rebellion: Derfor bryder vi loven i klimaets navn

Extinction Rebellion er en er en dansk klimaaktivistisk græsrodsbevægelse, som udspringer af den britiske bevægelse af samme navn. XR, som er den foretrukne forkortelse for Extinction Rebellion, er den hurtigst voksende klimabevægelse nogensinde og har siden sin grundlæggelse i oktober sidste år spredt sig til hele verden. Herhjemme har de især markeret sig med en række af aktioner baseret på civil ulydighed, som deres nylige aktion på Holmens Bro i Indre København. Her blokerede aktivister fra bevægelsen broen i 24 timer, hvilket lukkede af for meget af den trafik, der ellers normalt går gennem byen. Aktionerne sker for at sætte fokus på klimakrisen, som ifølge Extinction Rebellion vil føre til massedød, hvis vi ikke handler og ændrer politisk kurs.

Civil ulydighed er en nødvendighed

Herhjemme er flere aktivister fra bevægelsen blevet anholdt, bl.a. da man udførte en blokade af en olietransport i Århus og for udenforstående kan det virke en smule ekstremt at bryde loven som del af nogle klimaaktivistiske aktioner. For at forstå Extinction Rebellion og den stadigt mere ekstreme klimaaktivisme har 180Grader via e-mail fået kontakt til en af aktivisterne i Extinction Rebellion, der selv har deltaget i bl.a. aktionen på Holmens Bro. Hans navn er Christian Addington, til dagligt arbejder han som erhvervspsykolog, og så han har været med i Extinction Rebellion Danmark siden begyndelsen. Ifølge ham er der flere rigtigt gode grunde til at begå civil ulydighed i klimakampens navn.

”Hvis vores nuværende system var retfærdigt, så ville vi ikke legitimt kunne bruge civil ulydighed for at ændre det. I vores demokrati kan man imidlertid, hvis man har penge nok, påvirke den politiske udvikling igennem parti- og kampagnestøtte samt via lobbyister. Og disse nikkedukker arbejder hårdt for at vildlede og misinformere befolkningen, med det resultat at seriøse, kompetente videnskabsfolk, som Katherine Richardson (forsker ved Københavns Universitet og leder af Sustainability Science Centre), må konkurrere med manipulerende politikere og selvudråbte eksperter om mediedækning. Det giver ikke folket et oplyst grundlag at træffe beslutninger på”, forklarer Christian Addington om bevæggrundene bag aktionerne.

Addington understreger desuden, at alle XR’s aktioner er strengt ikke-voldelige. ”Personer der ønsker at kaste med sten eller udøve hærværk er ikke velkommen i Extinction Rebellion Danmark”, siger han, men så længe den civile ulydighed ikke er voldelig, ”så mener vi ikke, at der er noget amoralsk i det”, tilføjer han.

Klimaforandringerne vil føre til massedød og samfundsmæssigt kollaps

For XR er civil ulydighed et værktøj til at skabe opmærksomhed omkring den klimakrise, som de ser som en altoverskyggende trussel for menneskeheden, Jorden og resten af det liv, vi deler den med. Hele grundlaget for Extinction Rebellion er nemlig, at klimaforandringerne vil føre til massedød, hvis vi ikke handler. Situationen er ifølge XR derfor så akut, at vi må og skal ændre kurs – og hellere i dag end i morgen.

”Der er overvejende videnskabeligt evidens for at klimaforandringer vil føre til massedød, direkte i form af sult og naturkatastrofer og indirekte i form af de krige og det økonomiske kollaps som en mindre frugtbar jord vil skabe”, skriver Christian Addington og tilføjer, at XR i deres forståelse af klimaforandringerne først og fremmest holder sig til FN’s klimpanel (IPCC) og deres rapporter.

”Klimaforandringerne er allerede i gang og skaber, imens jeg skriver disse ord, mere ekstremt vejr, såsom hedebølger, orkaner og oversvømmelser. Vi vil se langt mere ekstremt vejr i takt med at vores klode bliver varmere og det vil koste liv. Mange liv. Hedebølgen i 2018 var skyld i 250 flere dødsfald alene i Danmark. Det vil også have uforudsigelige store økonomiske omkostninger. Danmark er i forvejen det land i Europa der lider størst økonomiske tab pga. ekstremt vejr. Fortsætter vi med at udlede drivhusgasser som nu, så vil det årlige dødstal og pengetab blot vokse og vokse”, fortsætter Addington.

Desuden påpeger Christian Addington, at klimaforandringerne også vil føre til store flygtningestrømme, efterhånden som landområder bliver ubeboelige på grund af både stigende vandstand og tiltagende tørke. Kombinerer man dette med en faldende fødevareproduktion, som ifølge Addington også vil være en konsekvens af klimaforandringerne, har man opskriften på katastrofe, krig og potentielt samfundsmæssigt kollaps. Et kollaps, der også kan ramme Danmark.

Extinction Rebellions tre krav til regeringen

”Jo længere vi venter med at nedbringe vores udledninger, jo værre bliver disse konsekvenser af klimaforandringerne og jo større sandsynlighed for at de værste fremtidsvision bliver til virkelighed. Derfor skal vi handle nu. Og vi skal handle i massiv skala”, skriver Addington og henviser til Extinction Rebellions tre krav til regeringen. De er som følger:


1. Regeringen skal fortælle sandheden om miljø- og klimakrisen, tilbagerulle klimaskadelig lovgivning, og samarbejde med medierne om at kommunikere med befolkningen

2. Regeringen skal gennemføre juridisk bindende politik for at reducere CO2-udslip til netto nul i 2025 og reducere det generelle produktions- og forbrugsniveau

3. Der skal oprettes et nationalt borgerting, som skal overse ændringerne, og fungere som trædesten mod et demokrati, som er klimaudfordringen værdig


Dog vil Addington ikke gøre sig selv og resten af Extinction Rebellion til overherrer, men inviterer i stedet til debat om klimaforandringerne og samarbejde gennem bl.a. det borgerting, som XR ønsker indført.

”Alle dele af samfundet kommer til at blive berørt af dette og vi i Extinction Rebellion har ikke alle svarene på hvordan denne omstilling skal gennemføres. Vi bekender os ikke til én politisk eller økonomisk model. Vi er ikke så selvindbildske at vi påstår at vide, ned til den mindste detalje, hvordan dette kæmpe problem skal løses. Det er derfor vi fremfører et borgerting som næste logiske skridt. Vi skal have ansvarliggjort alle dele af samfundet i at finde den bedste løsning. Vi har brug for talstærke analytikere til at bedømme hvad en given forandring vil betyde i kroner og ører, ingeniører og teknikere til at udvikle bæredygtige løsninger og håndens folk til at sikre at de løsninger vi udtænker, kan lade sig gøre i virkeligheden”, skriver han.

En bevægelse i vækst

Herhjemme er Extinction Rebellion i kraftig vækst, og stadigt flere dukker op til bevægelsens aktioner. Danmark-filialen samarbejder med andre europæiske afdelinger af bevægelsen, men har fra start kørt selvstændigt og uafhængigt. Dog udveksler de ofte idéer og erfaringer med andre XR-grupper rundt omkring i verden.

Det er ikke til at sætte et præcist tal på, hvor stort XR er på hverken verdensplan eller i Danmark, da bevægelsen ikke operer med noget medlemskab. Men ifølge Addington var der 30 mennesker til den første aktion i København, mens der dukkede 150 op til deres seneste aktion på Holmens Bro. Dertil kommer et stort bagland af mennesker, der ikke ønsker at deltage i aktioner baseret på civil ulydighed som f.eks. den på Holmens Bro, hvor man kan risikere anholdelse.

Til spørgsmålet om, hvilke aktioner, som Extinction Rebellion har på tegnebrættet i fremtiden, fremhæver Christian Addington, at man fra den 7. oktober vil afvikle en række længerevarende aktioner verden over. ”For at presse politikere til at tage hånd om krisen, siger rygtet at aktivister fredeligt vil blokere knudepunkter i verdens storbyer”, skriver han i en mail til 180Grader.


Thumbnail-foto: Extinction Rebellion Danmark

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere