New Green Deal: Et kritisk syn fra Richard Epstein