Nyt studie konkluderer, at elbiler forurener mere end dieselbiler

De tre forskere kommer fra det anerkendte Institute for Economic Research i München (ifo) og har netop præsenteret en undersøgelse, som konkluderer, at elbiler i Tyskland skaber et større CO2-aftryk end dieseldrevne, hvis man medregner produktionen af bilerne og udslippet derfra.

Tager man udgangspunkt i øvenstående, står elbiler for mellem 11 og 28 pct. mere CO2-udslip end deres dieselpendant.


Konklusionen har dog fået kritik fra flere sider. Bl.a. har det norske medie E24bedt Elbilforeningen i Norge at reagere på rapporten, der bliver kaldt ubrugelig, eksempelvis forbi målingen foretages over 10 år, hvilket i praksis ville betyde, at en elbil skal bruge et nyt batteri hvert tiende år. Men det er ifølge foreningen ikke tilfældet.

I Danmark er der også publiceret rapporter, der konkluderer det modsatte. Bl.a. udgav Klimarådet rapporten »Hvor klimavenlige er elbiler sammenlignet med benzin- og dieselbiler?« i 2018, hvoraf det fremgår, at en elbil, hvis brændstof kommer fra det danske elmiks, udslipper lige under 100  gram COpr. kilometer. En dieselbil udslipper derimod ca. 160 gram.

Læs artikel