80.000 kvindelige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund står ifølge regeringen uden for arbejdsmarkedet

Cirka 80.000 kvindelige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund står ifølge regeringen uden for arbejdsmarkedet.

Regeringen vil derfor afsætte omkring 140 millioner kroner over fire år til at få flere kvinder med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet.

Kommunerne skal b.l.a. hjælpe kvinderne i arbejde, så de lærer dansk og bidrager til samfundet på lige fod med alle andre, samt adgang til støtte til brugen af kontaktpersoner, mentorstøtte, forældrekurser eller familiearbejde.

Disse kvinder har jo fået tilbudt Danskundervisning som alle andre, og har fået lov til at hæve kontanthjælp i mange år, uden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Vi bruger alt for mange penge på integration uden at bruge de sanktionsmuligheder som der står i kontanthjælpsloven.

Jeg vil glæde mig til en evaluering af dette projekt og til at se hvor mange der kommer i arbejde for 140 mill kr. Læs artikel

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere