Ågerup: Venstrefløjen overdriver - Danmark har verdensrekord i lav fattigdom

Der bliver for tiden talt meget om, at antallet af fattige i Danmark skulle være stigende. Man får let det indtryk, at dem med de laveste indkomster generelt har fået færre penge mellem hænderne. Det er imidlertid ikke tilfældet, som vi skal se, tværtimod. Hvis man ser på den gruppe, man kalder for ”lavindkomstgruppen”, så har den igennem flere årtier i gennemsnit haft stigende indkomst.


En del af problemet med denne debat er, at ordet ”fattig” er meget følelsesladet. Vi har ikke absolut fattigdom i Danmark, hvor man ikke kan dække de mest basale behov som mad, tøj og husly. Derfor ville det nok være mere retvisende at omtale gruppen med de laveste indkomster som ”lavindkomstgruppen” snarere end som gruppen af ”fattige”.

Desuden er der brug for en meget mere kritisk og nuanceret tilgang til tallene vedrørende antallet af fattige. Vi har ikke et stort problem med fattigdom i Danmark, og generelt oplever alle samfundsgrupper indkomstfremgang over en årrække. Følger man konkrete personer over tid, er det endda dem med de laveste indkomster, som i gennemsnit oplever den største indkomstfremgang.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere