Bruttonationalproduktet steg lidt i andet kvartal

"

Kvartalsvist nationalregnskab  2. kvt. 2018 revideret

                                    

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,2 pct. i andet  kvartal 2018, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser.  Det viser den reviderede beregning af det kvartalsvise nationalregnskab  for andet kvartal. Væksten er dermed uændret i forhold til den tidligere opgørelse. Væksten fra første til andet kvartal kan være vanskelig at  fortolke pga. påske og andre uregelmæssige forhold. Udviklingen  afspejles derfor tydeligere ved at vurdere væksten samlet for første  halvår 2018 i forhold til andet halvår 2017 (halvårsvækst). I denne  periode er BNP vokset med 0,9 pct. Usikkerheden på BNP-væksten vurderes  generelt til ± 0,5 procentpoint, viser hidtidige erfaringer.

---"

Læs artikel

19 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere