Danmark har det højeste prisniveau i EU

"Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger  2017

                                    

Med et prisniveau på 39 pct. over EU-28-gennemsnittet  havde Danmark langt de højeste forbrugerpriser i EU i 2017. Kun  EFTA-landene Island, Schweiz og Norge havde endnu højere priser. De lå  hhv. 66, 60 og 50 pct. over EU-gennemsnittet. De næsthøjeste  forbrugerpriser i EU fandtes i Irland, Luxembourg, Sverige og Finland,  som alle lå mellem 27 og 22 pct. over EU-gennemsnittet. Vores naboland  Tyskland lå 4 pct. over EU-gennemsnittet, mens Spanien, Portugal,  Grækenland og alle nye medlemslande efter 2004 lå under  EU-gennemsnittet. Opgørelsen er baseret på Eurostats prissammenlignings  undersøgelse.

----"

Vel egentlig ikke overraskende.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere