Lille stigning i de sociale udgifter

"Sociale udgifter  2017

                                    

De samlede sociale udgifter udgjorde 692 mia. kr. i 2017 - en stigning på 2,2 pct. i forhold til året før. Der var især stigende  udgifter inden for de tre største områder: alderdom, sundhed og invaliditet. Alderdom var den største udgiftspost og udgjorde 260 mia. kr. i 2017, hvilket  svarer til 38 pct. af de samlede sociale udgifter. Ud af de samlede  udgifter til alderdom vedrørte 62 pct.  folke- og tjenestemandspensioner og 19 pct. vedrørte pensionsudgifter  til private arbejdsmarkedsordninger. De resterende 19 pct. var øvrige  offentlige udgifter forbundet med alderdom.

---"

Der er tale om en tredjedel af BNP!!!! Danmark har virkelig en svag og skrøbelig befolkning. Og det bliver åbenbart værre og værre. 

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere