Reagans trickle down theory har spillet fallit

Jeg er liberal. Personlig frihed betyder for mig, at det enkelte individ råder over retten til at bestemme over egen krop og sind, og økonomisk betyder det en vis grad af frihed til at håndtere egne midler. Skat er en naturlig konsekvens af samfundsudviklingen, og den personlige frihed begrænses ikke af vores relativt høje skattetryk, tværtimod fremmer dannelses- og uddannelsesmulighederne på fællesskabets bekostning individets muligheder. Skattetrykket kan dog blive for højt, og skattelettelser i bunden vil være på sin plads. Bundskatten er vigtigst, da forbrugskvoten hos middelklassen er på et niveau, hvor et øget rådighedsbeløb ikke nødvendigvis vil føre til en højere opsparingskvote, men istedet føre til øget forbrug. 

Liberal Alliance er Danmarks primus motor i forhold til afskaffelse af topskatten. Selv om jeg er liberal, har jeg dog indset, at Reagans trickle down economics har spillet fallit. Den øvrige befolkning får ikke glæde af topskattelettelser. Den samfundsgruppe som vil opleve skattelettelserne har generelt set et rådighedsbeløb til at dække faste udgifter. Topskattelettelser vil kunne ende i to scenarier; enten øges opsparingskvoten, ellers øges forbrug på luksusprodukter som oftest ikke er dansk producerede. 

Trickle down economics virker ikke. Den personlige frihed står for mig i centrum, men for at sikre universalistisk frihed og ikke frihed for de bedre stillede, bør bundskatten være i fokus for alle som kalder sig liberale. 

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere